Programe și proiecte

ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE REPREZENTĂRI ALE BIZANȚULUI ÎN ISTORIE, LITERATURĂ ȘI ARTĂ

Ediția 2018 aici »»»

ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE

Ediția 2019  aici »»»

 

PROGRAME ȘI PROIECTE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

 

„Dobrogea – martor al civilizațiilor milenare ale Levantului”

Dobrogea reprezintă modelul pe care România îl propune ca posibilă soluție pentru rezolvarea conflictelor interetnice și interconfesionale din spațiul Levantului. Regiune istorică, parte a teritoriului românesc, bulgar și ucrainean, Dobrogea este reprezentativă pentru Levant. Aceasta a fost locuită din perioada neolitică, fiind leagănul unor colonii grecești în secolele VI-IV î.e.n. (Histria, Callatis, Tomis), precum și al primelor formațiuni statale ale geților. Teritoriul Dobrogei a aparținut succesiv Imperiului Persan, Imperiului lui Alexandru cel Mare, Imperiului Roman, geto-dacilor, Imperiului Bizantin, Țaratului vlaho - bulgar al lui Petru și Asan, Imperiului Otoman, Țării Românești și, în sfârșit, României Mari. Situată la intersecția Drumului Chihlimbarului, care ajungea de la Marea Nordului în estul Mediteranei, cu Drumul Mătăsii, care lega China de Europa Occidentală, punct final al limesului dunărean, care ne leagă de Germania prin Europa Centrală, traversată de migrațiile estice și frecventată de comercianții genovezi în Evul Mediu, câmp de luptă între Rusia și Turcia, cartier general al Comisiei Europene a Dunării (prin porto franco Sulina), Dobrogea a fost gazda multor culturi și civilizații și reprezintă un model de conviețuire. Pe lângă populația majoritar românească din nord și cea bulgară din sud, 16 minorități etnice trăiesc aici în armonie, păstrându-și specificul și convingerile culturale și religioase: turci, lipoveni tătari, coholi din Ucraina, germani, macedo-români (vlahi), greci, armeni, albanezi, găgăuzi, sârbi, evrei, romi. Lucrările preliminare ale proiectului Dobrogea, care se vor desfășura până la 30 noiembrie 2018, vor fi efectuate în colaborare cu Universitatea “Ovidius” din Constanța, universități și institute de cercetare din Bulgaria, Turcia, Grecia, Ucraina, Republica Moldova, administrațiile locale din județele Constanța și Tulcea, dar și din Varna, „Administrația Biosferei Delta Dunării” și „Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO”.

mai mult...

 

„Marile cărți ale Levantului”: constituirea bibliotecii ISACCL

Un proiect pe termen lung al cărui obiectiv este constituirea unei vaste biblioteci, în cadrul  Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, care să cuprindă opere din diverse domenii, reprezentative pentru fiecare civilizație a Levantului. Colecțiile Institutului vor fi disponibile nu numai pentru cercetătorii români și străini, dar și pentru publicul interesat, care va putea participa la diferite manifestări literar-artistice organizate în cadrul bibliotecii. Pentru realizarea acestui proiect, ISACCL va coopera cu cele mai importante biblioteci, muzee și centre universitare din spațiul Levantului, dar și din Europa Occidentală și SUA.

 

„Levantul: punte între civilizația Europei Occidentale și cea a Extremului Orient”

Renașterea „Drumului Mătăsii” este o inițiativă internațională care s-a dezvoltat în ultimele decenii concentrându-se pe aspectele economice, de infrastructură și politice. Emil Constantinescu, președintele României 1996-2000, astăzi președinte al Consiliului Științific al ISACCL, a promovat încă de acum douăzeci de ani, importanța economică, dar și valoarea culturală inestimabilă a itinerariului. Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului poate facilita în mod concret dezvoltarea proiectelor dedicate patrimoniului cultural al țărilor străbătute de acest drum mitic, în special în zona Caucazului (Turcia, Armenia, Georgia, Azerbaidjan), dar și în România (Constanța). Proiectul ISACCL subliniază necesitatea imperioasă ca această rețea creată în vremuri istorice și revitalizată astăzi prin construcția de căi ferate, conducte de petrol și gazoducte, să urmărească în același timp și dezvoltarea relațiilor culturale dintre China, țările care se înscriu pe traseul vechiului „Drum al Mătăsii” și Europa Occidentală, precum și descoperirea, prezervarea și promovarea patrimoniului cultural al țărilor din această vastă regiune.

mai mult...

 

„Culturi preistorice în Levant: Cucuteni”

Cultura „Cucuteni” (sau Cucuteni-Trypillian) reprezintă una dintre cele mai vechi civilizații din Europa, precedând așezările umane din Sumer și Egiptul antic. Descoperirile istorice sunt prezentate în muzeele românești, ucrainene, moldovenești și bulgare. „Complexul Muzeal Iași” deține colecții importante de artefacte istorice, iar la Iași și Piatra Neamț, unde „Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni” este dedicat exclusiv acestei civilizații, se desfășoară o bogată activitate de cercetare în domeniu. ISACCL dezvoltă un proiect multianual care urmărește rememorarea contribuției civilizației „Cucuteni” pentru Europa și, mai ales, pentru regiunile estice: Bulgaria, România și Republica Moldova.

mai mult...

 

Sinteza mitologică a spațiului est-mediteranean, premisă a sincretismului religios al Levantului

De la începutul secolului al XVI-lea și până în prezent, cuvântul „levantin” a suferit o transformare de sens uzual prin apariția și impunerea treptată a peiorativului: „necinstit”, „ipocrit”, „intrigant”, introdus însă abia în a doua jumătate a secolului al XX-lea în dicționarele românești. Această evoluție a fost marcată de procese istorice petrecute pe teritoriul Țărilor Române (ilustrate cel mai bine de Nicole Iorga), precum și de viața culturală românească, în care s-au vehiculat termenii, în literatură, istoriografie și publicistică. Școala latinistă târzie (mai ales exegeza operei lui Vergiliu) și Școala de studii eline și elenistice au adus în conștiința românească faptul că poporul antic al Levantului a fost cel fenician, la care s-au adăugat mitologia elină și romană, cu subiectul particular „istoria Cartaginei”. Studiile de imagologie istorică despre „Levant și levantini în imaginea românilor” parcurg aceste teme ale evoluției cunoașterii locului și spiritului levantin, precum și a percepției Levantului în mediul românesc.

mai mult...

 

 

PROIECTE EDITORIALE

 

Monografia „Redescoperirea Levantului – leagănul  civilizației occidentale”

Editarea unei monografii dedicate istoriei științelor, artelor și religiilor care au luat naștere în spațiul Levantului.

 

„Levant” - revista științifică a ISACCL                  

Revista Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului va apărea semestrial, în limba engleză, și va fi structurată pe cele trei domenii principale de activitate ale ISACCL: studiul istoriei culturilor și civilizatiilor Levantului; protejarea arealelor geologice, biologice, geografice și arheologice reprezentative pentru patrimoniul cultural universal; diplomație culturală - crearea unei culturi a păcii prin dialog între popoarele din spațiul istoric al Levantului.