Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului la cea de-a 29-a ediție a Târgului de carte Gaudeamus

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului la cea de-a 29-a ediție a Târgului de carte Gaudeamus

Redescoperirea Levantului este o șansă pentru civilizația occidentală a secolului  XXI. Vizitați-ne standul și veți descoperi argumentele noastre, incluse în publicații periodice și colecții tematice. Aparițiile editoriale reflectă cercetarea multidisciplinară și îi invită la reflecție pe cei care privesc spre un viitor care nu trebuie să repete greșelile trecutului.

Înființat în anul 2017, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului este primul Centru de Excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință și contribuie la construcția unei viziuni pentru un viitor mai bun. Prin Inițiativa Levant pentru pace globală, sprijinită de ONU și UNESCO. Prin studiul istoriei recente și multiculturalismului. Prin implicarea mediului academic național și internațional în programe de dezvoltare durabilă.

La stand sunt disponibile titlurile publicate în colecțiile Studii de istorie a Levantului și Savanți români în cercetarea Levantului, revista științifică International Journal of Levant Studies și cele trei volume adresate publicului larg: Natur-Culturalia.

Colecția Istoria recentă și anticiparea viitorului este inaugurată de volumul Parteneriatul Strategic România- SUA: 25. Garanție de securitate pentru România în mileniul 3, lansat la standul editurii RAO, joi 8 decembrie 2022, ora 16.30.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului la cea de-a 29-a ediție a Târgului de carte Gaudeamus

Spațiul Levantului, divizat astăzi în 27 de state, după ce popoarele acestor țări au conviețuit în cadrul imperiilor asirian, babilonian, egiptean, persan, arab, bizantin, otoman este o zonă în care culturi, tradiții, obiceiuri și civilizații au supraviețuit timpului.

Mișcările extremiste au încercat să instrumentalizeze diferențele culturale în scopuri politice. A venit timpul să ne concentrăm atenția pe aspectele culturale și civilizaționale pentru a găsi soluții la conflictele din această zonă prin antrenarea în dialog și cooperare a reprezentanților lor autentici.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului la cea de-a 29-a ediție a Târgului de carte Gaudeamus

Istoriografia română are o veche tradiție a studiilor levantine și a adus de-a-lungul secolelor o contribuție însemnată la cunoașterea acestei regiuni. Istoricii români au abordat conceptul de Levant în contextul imperial bizantin și otoman, mai ales cu tema radiației culturale și comerciale. Publicarea operelor istoricilor care au studiat cultura și civilizația Levantului este nu numai o reparație științifică și culturală, dar și o datorie morală.

Programul lansărilor Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului la Târgul de carte „Gaudeamus”

Natur-Culturalia, publicație inițiată de profesorul Dan Grigorescu, directorul științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Joi, 8 decembrie, ora 15.00 - Spațiul de evenimente Mircea Sântimbreanu

Lansarea publicației Natur-Culturalia (III)

Prezintă: Dan Grigorescu (editor coordonator), director științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Natur-Culturalia, publicație inițiată de profesorul Dan Grigorescu, directorul științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, este, în primul rând, un act de generozitate academică. Un volum educativ și cultural, adresat specialiștilor, dar și publicului tânăr cu gând spre cunoaștere, în scopul diseminării științei și culturii în societate: liceenilor în căutare de idei pentru viitorul lor drum în viață, studenților, pentru ca aceștia să cunoască valorile naturii și culturii, să le protejeze și să le folosească pentru dezvoltarea spațiului în care trăiesc.

Dobrogea, atât ca spațiu geografic, cât și drept unul  integrat  culturii și spiritualității balcanice și bizantine, este termenul de referință în cele trei volume Natur-Culturalia publicate până acum.

Lansarea volumului Parteneriatul Strategic România- SUA: 25. Garanție de securitate pentru România în mileniul 3, scris de Laura Ganea

Joi, 8 decembrie, ora 16.30 - Standul Editurii RAO

Lansarea volumului Parteneriatul Strategic România- SUA: 25. Garanție de securitate pentru România în mileniul 3, scris de Laura Ganea

Prezintă: Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Ovidiu Enculescu, director-general RAO,  prof. univ. dr. Constantin Hlihor

După înfrângerea în Războiul Rece și destrămarea URSS, Rusia nu a renunțat la ambițiile sale imperialiste, atât de pregnante astăzi. La sfârșitul secolului XX, strategia de a include România într-o axă Rusia-Belarus-Ucraina-Serbia a fost anihilată de Administrația Constantinescu, care a rezistat mai multor încercări de debarcare: tentative de asasinare a președintelui, campanii de presă pentru compromiterea Armatei și a serviciilor de informaţii, provocarea haosului economic și social, tentative de lovitură de stat. După 25 de ani, cortina se ridică și dezvăluie chipul ascuns al istoriei recente.

Lansarea volumului Byzantium - un unending civilization, coordonat de dr. Ana-Maria Răducan

Vineri, 9 decembrie, ora 14.30 - Standul Editurii Mega

Lansarea volumului Byzantium – An unending civilization, coordonat de dr. Ana-Maria Răducan

Prezintă: Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al  Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația levantului, acad. Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, Andrei Pippidi, membru corespondent al Academiei Române și prof. univ. dr. Emanoil Băbuș, Facultatea de Teologie Ortodoxă, București

Proiectul Școlii Internaționale de Studii Bizantine s-a constituit în jurul unor întrebări pe care și le pun tinerii secolului XXI și la care profesorii și cercetătorii formați în secolul XX încearcă să găsească răspunsuri. Este o bucurie pentru Institutul de Studii pentru Cultura și Civilizația Levantului să găzduiască acest dialog între generații care se află la confluența dintre două secole. Cartea de față prezintă o parte din lucrările primelor trei ediții în care, alături de studiile semnate de personalități prestigioase, se regăsesc și contribuțiile unor cercetători tineri. Prelegerile și dezbaterile s-au concentrat în jurul temelor „Bizanțul în istorie, artă și literatură” (2018), „Stabilitate și schimbare la frontierele Bizanțului și dincolo de granițele sale ” (2019), „Cultură și spiritualitate bizantină și post bizantină în Moldova, Valahia și Balcani” (2020). 

Lansarea International Journal of Levant Studies redactorul-șef Cătălin-Ștefan Popa

Vineri, 9 decembrie, ora 16.00  - Sala Nicolae Titulescu

Lansarea International Journal of Levant Studies, nr. 3/2021 și prezentarea revistei științifice a ISACCL

Prezintă: Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, și redactorul-șef Cătălin-Ștefan Popa, directorul Direcției Istoria culturilor și civilizațiilor Levantului.

Revista pledează pentru revalidarea spațiului levantin ca un spațiu compact a cărui stabilitate este strâns dependentă de stabilitatea culturilor și tradițiilor care îl compun.

Construiește o viziune de ansamblu, plecând de la analize punctuale ale patrimoniului material și imaterial, tradițiilor religioase, miturilor, conflictelor deschise sau congelate, abordate prin prisma diplomației culturale.

Reprezintă o alternativă la lipsa viziunii și a implicării cultural-diplomatice în această zonă.