„Inițiativa Levant pentru pace globală”, prezentată la World Alliance of Religions’ Peace Summit

Seul, 17-19 septembrie 2018

Summit-ul de Pace al Alianței Mondiale a Religiilor, realizat anual începând din 2014, de organizația sud-coreeană Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) reprezintă o platformă de cooperare în cadrul căreia lideri politici și religioși din întreaga lume, organizații de tineret și de femei, jurnaliști, reprezentanți ai mediului academic fac schimburi de experiență și bune practici având ca principal obiectiv instaurarea păcii la nivel mondial. Această abordare interdisciplinară, care are la bază principiile Declarației de Pace și Încetare a Războiului (Declaration of Peace and Cessation of War – DPCW) și promovarea reunificării pașnice a Peninsulei Coreene, urmărește dezvoltarea cooperării internaționale atât între state, cât și la nivelul societății civile din diverse țări în domeniul prevenirii conflictelor și apărării păcii, intensificarea dialogului interreligios și educarea tinerei generații în spiritul păcii. HWPL încearcă să angreneze cât mai mulți actori, statali și non-statali, care să se alăture eforturilor sale pentru reunificarea pașnică a Peninsulei Coreene și promovarea păcii la nivel mondial. Ediția din acest an s-a desfășurat pe stadionul Incheon din Seul, în prezența a 30.000 de participanți, și a avut ca scop principal obținerea sprijinului liderilor mondiali pentru ca Declarația de Pace și Încetare a Războiului (DPCW) să fie adoptată în cadrul unei rezoluții ONU. Dialogul interreligios și importanța educării tinerelor generații în spiritul păcii au constituit teme centrale ale sesiunilor de discuții organizate în marja summit-ului. Președintele Consiliului Științific al ISACCL, Emil Constantinescu, a prezentat “Inițiativa Levant pentru pace globală”, subliniind rolul diplomației culturale în crearea și consolidarea unei culturi a păcii în lume. Cu acest prilej, a fost semnat un protocol de colaborare între ISACCL și HWPL în domeniul diplomației culturale.

Președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, a primit premiul organizatorilor, în semn de recunoaștere și prețuire a eforturilor sale în slujba păcii.

Emil Constantinescu la World Alliance of Religions’ Peace Summit (WARP), Seul, Coreea de Sud (17 - 19 septembrie 2018)

Emil Constantinescu la World Alliance of Religions’ Peace Summit (WARP), Seul, Coreea de Sud (17 - 19 septembrie 2018)

Președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, omagiat la Universitatea Sejong din Coreea de Sud

 

Mesaj adresat participanților la  World Alliance of Religions’ Peace Summit de Emil Constantinescu, preşedintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului:

„Orice întâlnire în Coreea de Sud, o ţară care poartă suferinţa unui popor divizat în două state din cauza unei ideologii ateiste agresive, are o semnificaţie deosebită pentru lumea în care trăim”

 „Summit-ul World Alliance of Religions for Peace organizat la Seul în septembrie 2014 a fost una din cele mai importante manifestări dedicate păcii într-o perioadă marcată de numeroase ameninţări cu noi conflicte sângeroase în diferite regiuni ale lumii. Summit-ul de la Seul și-a propus mai mult decât rezolvarea punctuală şi temporară a acestor conflicte. Și-a propus crearea unei culturi a păcii prin restaurarea armoniei între oameni şi între oameni şi natură, aşa cum ne-au fost dăruite de Dumnezeu, indiferent de religiile care Îl slăvesc.

Apreciez în mod deosebit eforturile excepţionale pe care chairman-ul Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light Man Hee Lee le-a depus în organizarea unor mari manifestări populare ale tineretului în diferite regiuni ale lumii şi sprijinul pe care chairmanul Man He Lee l-a acordat promovării diplomaţiei culturale prin participarea sa personală la întâlnirile dintre lideri religioşi mondiali şi reprezentanţi de marcă ai mediului academic şi ai Parlamentelor lumii, la conferinţele desfăşurate sub egida ONU la Washington, UNESCO la Paris sau Parlamentului României și am fost onorat să lucrăm împreună la această nobilă misiune.

După patru ani suntem din nou alături pentru a discuta cum putem implementa Declarația de Pace și Încetare a Războiului. Orice întâlnire în Coreea de Sud, o ţară care poartă suferinţa unui popor divizat în două state din cauza unei ideologii ateiste agresive, are o semnificaţie deosebită pentru lumea în care trăim, care este măcinată de atâtea diviziuni ideologice, etnice, sociale şi nu în ultimul rând religioase.

Manifestarea de pe acest stadion se adresează în special tinerilor care nu mai doresc să fie obligaţi de conducătorii ţărilor lor să lupte unii cu alţii şi femeilor care doresc să se protejeze nu numai pe ele, de obicei victime inocente, dar şi să-şi protejeze soţii, copiii şi fraţii de ororile inevitabile pe care le produce orice război. Tinerii şi femeile pot deveni cei mai convingători emisari ai păcii pentru prezent şi pentru viitor.

Evitarea războaielor şi construcţia păcii presupun o laborioasă închegare a unei culturi a solidarității, conturarea unui stil pragmatic, în care declarațiile trebuie întărite de acțiunile efective. Faptul că atâția distinși reprezentanți ai opiniei publice mondiale, lideri religioși, politicieni, diplomați și personalități culturale se află astăzi la Seul constituie o asemenea benefică  acțiune. Față de acum patru ani, suntem mai mulți, mai uniți și mai hotărâți să blocăm războaiele oriunde ar fi ele.

Cred că Declaraţia pentru Pacea Lumii proclamată la Seul poate aduna în jurul ei pe toţi cei care, bărbaţi, femei, tineri şi copii, sunt gata să îmbrace mantaua păcii, asumându-şi responsabilitatea de a promova mesajul păcii către întreaga lume.”

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu