INFO

Agenda simpozion Egalitatea de șanse între femei și bărbați: o valoarea contemporană

LEVANTUL, SPAȚIU DE DIALOG, BAZAT PE ÎNȚELEGEREA CELUILALT. EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI: O VALOARE CONTEMPORANĂ

Simpozionul Egalitatea de șanse între femei și bărbați: o valoare contemporană, a fost organizat de Centrul Cultural European Româno-Panarab (CCERPA), în colaborare cu Ambasada Republicii Tunisiene și Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL).

București, 5 noiembrie 2019

Proiectul "Dobrogea - martor al civilizațiilor milenare ale Levantului" Dan Grigorescu

PROIECTUL „DOBROGEA - MARTOR AL CIVILIZAȚIILOR MILENARE ALE LEVANTULUI”

Campania de vară, iunie-octombrie 2019

Simpozionul internațional, Dimitrie Cantemir – Istorie, Cultură, Patrimoniu

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL, „DIMITRIE CANTEMIR – ISTORIE, CULTURĂ, PATRIMONIU”

În numele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, conf. univ dr. Florica Mihuț a susținut comunicarea „Între Levant și Occident – reprezentări și înțelesuri culturale ale spațiului și timpului în opera Descrierea Moldovei”.

Istanbul 24 octombrie 2019

Conferința „Nicolae Georgescu-Roegen – Un inovator al științelor economice”

DIN NEW DELHI LA BUCUREȘTI, OMAGIU ADUS LUI NICOLAE GEORGESCU-ROEGEN, UN INOVATOR AL ȘTIINȚELOR ECONOMICE

Personalitatea și activitatea lui Nicolae Georgescu-Roegen au fost aduse la viață pe 24 octombrie 2019, printr-o video-conferință eveniment, din New Delhi la București, susținută de Dr. Rajendra K. Pachauri, un discipol al celebrului savant.

24 octombrie 2019

Inițiativa Levant pentru Pace Globală, promovată de Emil Constantinescu în Consiliul Europei

INIȚIATIVA LEVANT PENTRU PACE GLOBALĂ, PROMOVATĂ DE EMIL CONSTANTINESCU ÎN CONSILIUL EUROPEI

Președintele Emil Constantinescu a prezentat la Strasbourg, în Consiliul Europei, misiunea și activitatea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL).

Strasbourg, 3 octombrie 2019

ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE – EDIȚIA 2019. STABILITATE ȘI SCHIMBARE LA GRANIȚELE IMPERIULUI BIZANTIN ȘI ALE CIVILIZAȚIEI POST-BIZANTINE

ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE – EDIȚIA 2019. STABILITATE ȘI SCHIMBARE LA GRANIȚELE IMPERIULUI BIZANTIN ȘI ALE CIVILIZAȚIEI POST-BIZANTINE

București, Constanța, 5-13 septembrie 2019.

.

Noaptea Muzeelor 2019 Expoziția aniversară Comori și mărturii ale prețuirii. Minerale. Artefacte de metale prețioase și pietre semiprețioase. Colecția Emil Constantinescu

EXPOZIȚIA ANIVERSARĂ „COMORI ȘI MĂRTURII ALE PREȚUIRII. MINERALE. ARTEFACTE DE METALE PREȚIOASE ȘI PIETRE SEMIPREȚIOASE.
COLECȚIA EMIL CONSTANTINESCU”

Muzeul Național de Geologie, 18 mai – 30 noiembrie 2019

Ce este Levantul? De ce era nevoie de Institut?

Ce este Levantul?

„Proiectul unui nou tip de relaţii între state şi naţiuni bazate pe înţelegerea celuilalt în locul celor bazate pe presiuni militare sau economice poate găsi o sursă de inspiraţie în vechea lume a Levantului. Civilizaţiile egipteană, iudaică, asiriană, babiloniană, feniciană, califatele arabe, imperiile roman, bizantin şi otoman au creat, fiecare într-un fel propriu, un spaţiu extins de schimburi, de la mărfuri la idei, şi de dialog cultural. La rândul lor, Balcanii şi zona de sud-est a Europei au fost timp îndelungat în contact cu zona Africii de Nord şi Orientul Apropiat şi oamenii din această zonă au o experienţă vastă în dialogul intercultural. Zona de Est a Mediteranei a fascinat Occidentul european în renaştere, în perioada romantismului până în modernitate, şi admiraţia pentru Levant a unor mari scriitori, artişti, muzicieni a dat naştere unor viziuni prodigioase şi unor opere literare, artistice şi muzicale impresionante.
Legăturile culturale dintre ţările din Balcani, Orientul Mijlociu şi Nordul Africii au continuat şi în a doua jumătate a secolului XX, chiar în perioada Războiului Rece şi a regimurilor de dictatură, prin formarea unor elite intelectuale educate în universităţile din Sud-Estul Europei şi prin schimburi culturale reciproce.
Reluarea acestor legături ar fi o bună ocazie ca diversitatea tradiţiilor noastre împărtăşite să se opună tendinţelor de uniformizare ale globalizării copleşite de presiunea profitului propunând un mod de viaţă mai apropiat de aspiraţiile fiinţei umane...”
mai mult...

Inițiativa Levant pentru pace globală

„Prin diplomaţie culturală spre o pace durabilă”, Palatul Parlamentului, București, 19–21 noiembrie 2017

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil Constantinescu


Forumul București „Levantul, leagănul diplomației culturale. Redescoperind Mediterana”, Palatul Parlamentului, 23-25 mai 2013


Noutăți

ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE – EDIȚIA 2019

Publicații

Emil Constantinescu Managing Uncertainty – A Challenge for Contemporary Society

„Emil Constantinescu este un gânditor strălucit, original și profund, care explorează consecvent unele dintre cele mai fundamentale, filozofice și normative probleme legate de poziționarea propriului sistem de referință în relație cu larga cultură politică de stat, continent sau planetă. În articolul său, „Gestionarea incertitudinii – o provocare pentru societatea contemporană”, oferă o serie de argumente profunde și mature asupra implicațiilor politice ale experiențelor servituții și incertitudinii. Problema servituții este de multe ori falsa senzație de stabilitate pe care o oferă și eforturile sale de a îngheța mobilitatea relațiilor sociale. O astfel de abordare facilitează apariția unei clase autoritare. Pe de altă parte, există și anumite incertitudini care provoacă nesiguranță structurală. Iar, pe de alta, incertitudinea este o problemă existențială profundă. Incertitudinea oferă o gamă mai largă de opțiuni pentru responsabilități individuale și alegeri umane. După cum afirmă prof. Constantinescu, „Incertitudinea se dezvoltă independent de locul ocupat de oameni în lume,” și adaugă: „Dacă Omul nu poate fi definit în structura sa intimă, oare putem noi defini lumea care îl înconjoară?” Emil Constantinescu este un gânditor profund și original, iar acest articol reprezintă o explorare în profunzime a problemei esențiale reprezentate de tentația unei stabilități iluzorii și de provocarea schimbărilor fundamentale.”
Winston Nagan, Editor
toate publicațiile aici...