Director științific

DAN-ALEXANDRU GRIGORESCU director științific Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

DAN-ALEXANDRU GRIGORESCU

 

Profesor emerit, Universitatea din București

 • Director alOficiului Român Tempus (1991-2000)
 • Director al Agenției Naționale Socrates (2000-2003)
 • Expert al Comisiei Europene -Învățământ superior și Cercetare științifică(2003-2015)
 • Director al Geoparcului dinozaurilor Țara Hațegului (2004-2013)
 • Expert UNESCO (2011-prezent)
 • Președinte al Comisiei Monumentelor Naturii (februarie 2022-martie 2023)

 

PROFIL ACADEMIC 

STUDII

 • Liceul Ion Neculce din Bucureşti
 • Diplomă în Geologie, Universitatea din București, 1964. Șef de promoție
 • Doctor în Geologie, Universitatea din Bucureşti, 1971

CARIERA PROFESIONALĂ

 • Preparator (1964-1966), Asistent (1966-1971), Lector (1971-1990), Conferenţiar (1990-1992), Profesor (1992-2013), Profesor emerit (2011- prezent), Profesor consultant (2013-prezent)
 • Conducător de doctorat (1993-prezent)
 • Granturi de cercetare: India (1972-1973), SUA (1975)
 • Profesor invitat, Tübingen (1984), Bristol (2003), Graz, Salzburg (2004)

Cursuri predate

 • Licență: Paleontologie, Paleobiologie, Stratigrafie, Geologie istorică, Geologia continentelor
 • Masterat: Stratigrafie şi reconstituire paleoambientală a formaţiunilor continentale, Evoluţia geologică a ecosistemelor
 • Studii doctorale: Paleontologia vertebratelor, Stratigrafie

 

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Subiecte abordate

 • Litostratigrafia formațiunilor de flis prin metoda microfacială
 • Paleontologia vertebratelor
 • Reconstituirea paleomediilor și ecosistemelor din trecutul geologic
 • Evoluția organismelor în decursul trecutului geologic
 • Protecția mediului geologic

Publicații

 • Autor și co-autor a 178 lucrări publicate în țară și în 18 alte țări, 42 articole ISI, 3 articole în Nature
 • Citări peste 4200 (mai 2023)
 • h index 31
 • i10-inex 57
 • Autor, co-autor la 19 cărți, manuale, caiete de lucrări practice, ghiduri teren, dicționare
 • Editor al publicației Natur-Culturalia a Institutului Levant
 • Editor asociat al revistei științifice Geoconservation Research (2019-2022)

Contracte și proiecte de cercetare

 • Director de proiect/responsabil de grant în patru proiecte naţionale multianuale, finanţate prin programe ale Consiliului Naţional al Cercetării Ştiintifice în Învăţământul Superior (CNCSIS) şi Banca Mondială, în trei granturi ale Academiei Române, partener, în cinci proiecte CNCSIS cu alt director de proiect
 • Membru în consorţiul a două proiecte finanţate de U.S. National Science Foundation (1991-1996)
 • Coordonator regional pentru Europa de sud-est al Programului UNESCO – International Geological Correlation of the World - proiect IGCP 145 „Non-marine Cretaceous of the World” (1985-1990).

Participări cu prezentari la  peste 50 conferințe și simpozione naționale și internaționale. Organizator în România a 8 simpozioane și conferințe internaționale.

CONTRIBUȚII  ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI ȘI PALEONTOLOGIEI

 • Reluarea, după o întrerupere de 25 ani, a cercetărilor de Paleontologie a vertebratelor la Universitatea din București și formarea unei echipe de cercetători în acest domeniu cu înaltă reputație științifică internațională
 • Stratigrafia formațiunilor cretacice non-marine din România (sinteză) Premiul „Grigore Cobălcescuʺal Academiei Române (1992) pentru lucrarea „Nonmarine Cretaceous formations of Romaniaʺ, China Ocean Press, Beijing
 • Clasificarea stratigrafică a formațiunilor cretacice marine și continentale din Bazinul Hațeg
 • Aplicarea pentru prima oară în România a metodei microfaciale în studiul formațiunilor de flis
 • Numeroase descoperiri paleontologice, inclusiv de genuri și specii noi în știință

REALIZARI CU IMPACT ASUPRA PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII REGIUNILOR 

 • Constituirea primei organizații de cercetare și protecție a geodiversităţii în România (1977)
 • Fondator al Societății de protecție a mediului geologic, unul dintre primele ONG-uri din România (1990)
 • Membru fondator al Asociației Europene de Conservare a siturilor geologice – ProGEO (1991)
 • Inițiator și cofondator al Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului (2000- 2005)

EXPERTIZĂ. PROIECTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

 • Expert evaluator în cadrul Consiliului Naţional al Cercetării din Învățământul Superior (CNCSIS ), Comisia de Ştiinţe ale Vieţii și ale Pământului, responsabil al domeniului Geologie (1994-2007)
 • Consultant extern al Comisiei Europene în cadrul programelor de Cercetări FP6 și FP7, și al programelor educaționale pentru învățământul superior, Erasmus și Tempus (2003-2015)
 • Expert UNESCO pentru Geoparcuri (2011-prezent)

ACTIVITĂȚI DE POPULARIZARE A ȘTIINȚEI 

 • Numeroase articole publicate în presă
 • Numeroase prezentări în cadrul unor emisiuni de radio și televiziune
 • Numeroase conferințe publice pe teme de paleontologie, geologie, evoluționism
 • Consultant ştiinţific la realizarea unor filme TV în ţară şi străinătate (Discovery, BBC)
 • Editor și autor al publicației Institutului Levant Natur-Culturalia

APARTENENȚA LA ASOCIAȚII  NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

 • Membru al Societăţii Geologice din România (din 1968)
 • Membru al Societăţii Americane de Paleontologie a Vertebratelor (din 1972)
 • Preşedinte al Societăţii de Protecţie a Mediului Geologic din România (ONG), (1990-1995)
 • Membru al Societăţii Paleontologice din România (1995- prezent)
 • Președinte al Asociației TEMPUS pentru Educație continuă (2001-prezent)
 • Membru al Asociaţiei europene de Paleontologie a vertebratelor, Preşedinte de onoare (2003-prezent)
 • Vicepreședinte al Asociației intercomunale Țara Hațegului (2005-2016)
 • Membru al Consiliului Consultativ al Reţelei Europene a Geoparcurilor UNESCO ( 2005-2015), în prezent membru individual

PREMII ȘI DISTINCȚII

 • Premiul „Grigore Cobălcescu” al Academiei Române pentru cercetare geologică (1992)
 • Chevalier des Palmes Académiques de France (1996)
 • Diploma de onoare a Universităţii din Oradea (1997)
 • Doctor Honoris Causa al Universității din Petroșani (1998)
 • Medalia naţională „Pentru Merit” în grad de Comandor (2000)
 • Preşedinte de onoare al Asociației europene de Paleontologie a vertebratelor (din 2005)
 • Profesor Honoris Causa al Universității Transilvania din Brașov (2007)
 • Diploma de onoare a Universității din București cu prilejul împlinirii vârstei de 70 ani (2011)
 • Profesor emerit al Universității din București (2011)
 • Președinte de onoare al Geoparcului dinozaurilor Țara Hațegului (din 2013)
 • Cetățean de onoare al orașului Hațeg (2016)
 • Doctor Honoris Causa al Universității Ovidius Constanta (2021)