Școala Anuală de Studii Bizantine – ediția 2023

ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE ȘI POSTBIZANTINE, EDIȚIA A ȘASEA: PACE ȘI RĂZBOI ÎN BIZANȚ

 

ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE ȘI POSTBIZANTINE

Ediția a șasea
14-20 septembrie 2023
Online

PACE ȘI RĂZBOI ÎN BIZANȚ

 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în parteneriat cu Universitatea „Aristotel” din Salonic organizează în perioada 14-20 septembrie 2023, în format online, cea de-a șasea ediție a Școlii anuale de studii bizantine și postbizantine, cu tema „Pace și război în Bizanț”. Directorul științific al manifestării este prof. univ. dr. Athanasios Semoglou (Universitatea „Aristotel” din Salonic).

 

Profesori confirmați: prof. univ. dr. Athanassios Semoglou (Universitatea „Aristotel” din Salonic), prof. univ. dr. Alexander Alexakis (Universitatea din Ioanina), prof. univ. dr. Pablo Argarate (Universitatea din Graz), prof. univ. dr. Anca Dan (CNRS, Paris), prof. dr. So Miyagawa (Institutul Național de Limbă Japoneză), lect. dr. Manuela Dobre (Universitatea din București), dr. Mariana Bodnaruk (Universitatea Central-Europeană și Universitatea din Fribourg), assist. dr. Andra Jugănaru (Universitatea din București), dr. Antonio Pio di Cosmo (Universitatea din Modena ș iReggio Emilia &ISACCL), dr. Liviu Iancu (ISACCL), drd. David Gabriel Carpen (Universitatea din București).

Contribuțiile lor și ale tinerilor cercetători participanți vor fi publicate într-un volum de studii.

 

Cele cinci ediții din anii trecuți:

Școala Anuală de Studii Bizantine – ediția 2022

Școala Anuală de Studii Bizantine – ediția 2021

Școala Anuală de Studii Bizantine – ediția 2020

Școala Anuală de Studii Bizantine – ediția 2019

Școala Anuală de Studii Bizantine – ediția 2018

 

Anul acesta, tematica celei de-a șasea școli de vară de studii bizantine și postbizantine este „Pace și război în Bizanț”, care va completa și îmbogăți în mod natural aspectele deja conturate în edițiile anterioare: rolul fundamental al acestor concepte pentru crearea și menținerea unei identități politice, religioase, sociale, culturale, precum și modurile de instrumentalizare ale lor prin intermediul Bisericii, armatei, educației; prin promovarea în societate a unor texte/toposuri/imagini pierdute sau regăsite și folosite ca instrument de propagare a unor idei culturale, politice și religioase în spațiul bizantin și balcanic.

Scopul Școlii este de a forma tineri cercetători – români şi străini – prin facilitarea accesului la noile surse şi metodologii din domeniu. Şcoala oferă experienţa nemijlocită a întâlnirii cu mari cercetători de renume mondial în domeniul studiilor bizantine. Se vizează crearea unei comunităţi de tineri bizantinişti, revitalizarea domeniului studiilor bizantine în România, valorificarea patrimoniului cultural romano-bizantin din regiunea Dobrogei şi întărirea legăturilor profesionale şi umane dintre profesorii şi studenţii români, pe de o parte, şi cei din străinătate, pe de altă parte, prin formarea de parteneriate și de mobilități internaționale.

Cursurile Școlii se vor desfășura online, pe platforma zoom. În programul școlii sunt incluse: prelegeri ale profesorilor invitați, workshop-uri de prezentare a noilor surse și metodologii din domeniu, sesiuni de prezentare ale temelor masteranzilor și doctoranzilor. Școala se adresează în principal studenților, masteranzilor și doctoranzilor, dar și altor categorii de persoane interesate. Aceștia vor primi diplome de participare.

Pentru înscrieri și alte detalii organizatorice vă rugăm să ne scrieți la adresa office@institutlevant.ro și raducan_ana_maria@institutlevant.ro până la data de 13.09.2023.