Școala anuală de greacă veche, egiptologie și limbi orientale 2023

Școala anuală de greacă veche, egiptologie și limbi orientale 2023

 

Școala anuală de greacă veche, egiptologie și limbi orientale

Ediția a patra

 Viciu și virtute în Antichitate

4-9 septembrie 2023

ONLINE

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în parteneriat cu Institutul culturilor mediteraneene și orientale al Academiei de Științe a Poloniei și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București organizează în perioada 4-9 septembrie 2023 cea de-a patra ediție a Școlii anuale interdisciplinare de greacă veche, egiptologie și limbi orientale. Directorul științific al manifestării este prof. asoc. dr. Joanna Popielska-Grzybowska (Institutul Culturilor Mediteraneene și Orientale al Academiei de Științe a Poloniei). Coordonatorii sunt conf. univ. dr. Maria-Luiza Oancea (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București), dr. Cătălin-Ștefan Popa și dr. Ana-Maria Răducan (ISACCL).

Printre specialiștii care vor susține cursuri se numără: prof. asoc. dr. Joanna Popielska-Grzybowska (Institutul Culturilor Mediteraneene și Orientale al Academiei de Științe a Poloniei), conf. univ. dr. Maria-Luiza Oancea (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București), prof. univ. dr. Anca Dan (Centre National de Recherche Scientifique, Paris), dr. So Miyagawa (Universitatea din Kyoto), lect. univ. dr. Andra Jugănaru (Facultatea de Istorie a Universității din București), dr. Andreea Ștefan (Muzeul Național de Istorie a României). O sesiune specială va fi dedicată alumnilor primelor ediții ale Școlii – Cristian Șimon și Elena Andra Midache Cicarma.

Fidel vocației sale de a transmite înțelegerea temeinică a proceselor istorice, a mentalităților și a reprezentărilor de putere care au stat la baza evoluției acestor civilizații de-a lungul a șapte milenii de dinamici neîntrerupte – piatră de temelie pentru identificarea în prezent a unor soluții de conviețuire pașnică, de colaborare și dezvoltare, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului sprijină prin acest eveniment cunoașterea și transmiterea limbilor de izvor și a instrumentelor și metodologiilor moderne de abordare, precum recuperarea limbilor clasice și orientale în spațiul universitar românesc.

După cele trei ediții din 2020-2022, care au avut ca tematici Viața și moartea în Antichitate, Cosmogonia sau mituri despre creația lumii în literaturile clasice și orientale, respectiv Timp și spațiu în Antichitate, ISACCL propune o incursiune în reprezentările viciilor și ale virtuților Antichității, în viziunea gânditorilor antici greci precum Homer, Platon, Marcus Aurelius, Grigorie de Nyssa, Ioan Damaschinul, în literaturile coptă, bizantină, siriacă și ebraică, precum și în textele religioase egiptene.

Școala este gratuită și se desfășoară în format online, în limbile engleză și română, adresându-se în principal studenților, masteranzilor și doctoranzilor, dar și altor categorii de persoane interesate. Aceștia vor primi diplome de participare.

Pentru înscrieri și alte detalii organizatorice vă rugăm să scrieți un email la adresele: office@institutlevant.ro și raducan_ana_maria@institutlevant.ro.