Tradiții uitate în Balcani

Prof. dr. habil. Antoaneta Olteanu (coordonator)

Volumul cuprinde studii și comunicări susținute la conferințele omonime din anii 2022 și 2023, organizate de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului în cadrul proiectului „Istoria culturală a Balcanilor".

Editura „Cetatea de Scaun", Târgoviște, 2024

Preț: 52 RON

Tradiții uitate în Balcani Antoaneta Olteanu

Volumul de față este rezultatul unui efort colectiv pe care l-am coagulat în cadrul unui vast proiect de cercetare asupra Balcanilor, demarat de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (IASCCL). M-am oprit asupra istoriei culturale a Balcanilor și, din aceasta, am încercat să pun accent pe aspectele etnologice și antropologice pe care le revelă cercetările din spațiul balcanic, în acord și cu preocupările mele principale. Am declanșat astfel, în anul 2022, o serie de prelegeri pe teme balcanice, susținute de specialiști în domeniu. De asemenea, am organizat, tot sub egida ISACCL, două sesiuni de comunicări consacrate acestei problematici, sub numele „Tradiții uitate în Balcani". Subiectul general a stârnit un mare interes, și nu numai pentru etnologii și antropologii pe care contam, ci și pentru cei preocupați de domeniul imagologiei, studiului mentalităților, istoriei și chiar politologiei. Astfel a apărut acest volum compozit. Într-un fel, era și normal, realitățile balcanice prezintă în continuare interes pentru mulți cercetători și temele de dezbatere merg la pachet – de la tradiții vechi, extrem de bine conservate, la relații sociale și comportamente naționale pătimașe ce fac să vorbim mai mereu de scântei ce continuă să iasă din butoiul cu pulbere niciodată stins.

Antoaneta Olteanu

Autori

Antoaneta Olteanu, Balcanii mereu surprinzători

Antoaneta Olteanu, Pentru o mitologie balcanică

Tradiții și obiceiuri din Balcani

Narcisa Știucă, Exersarea multiculturalității: câteva repere teoretice

Antoaneta Olteanu, Călușarii/rusalți în obiceiurile bulgărești

Alexandru Chiselev, „Küreș" la tătarii dobrogeni. Metamorfozele unei tradiții emblematice și mecanismele instituționalizării

Ana-Maria Cuciureanu, Tradiții vechi reinterpretate în diaspora românească. Studiu de caz: comunitatea din Grecia

Otilia Hedeșan, Diana Mihuț, Revizitând un teren interbelic: Ždrelo / Jdrela, pe Valea Mlavei

Menuț Maximinian, Aculturație și interculturalitate între sași și români în zona Bistriței

Ileana Mihăilă, Cetatea pierdută a Dăișorii: povești cu uriași și haiduci și zâne din Țara Oltului

Ioana Dorobanțu-Gordon, Filmul documentar etnografic versus filmul documentar creativ: o scurtă introducere

Alexandru Chiselev, Din alimentația rituală a turcilor și tătarilor din Dobrogea. Ciorba de Așure

Antoaneta Olteanu, Ofrande și mese sacrificiale la bulgari

Alexandru Chiselev, Aspecte privind fierturile rituale îndulcite, din cereale, la populațiile din Dobrogea: „kukia", „kutia", coliva

Mentalități

Nicu Diaconu, Elemente de cultură spirituală și materială în Balcani în relatările de călătorie ale lui Stanislas Bellanger

Sabina Madgearu, A Mimetic Historiography of Re-visitation: The Balkans in the Late Medieval Western „Memoria"

Constantin Geambașu, Între „Bai Ganiu" și „Alexis Zorba". Ipostaze ale mentalității balcanice

Bertina Salliu, Alexander Thomson's missionary travels in the Balkans: focus on Albanians

Gabriela Boangiu, Occidentalizarea Balcanilor sau Mais où sont les Balkans d'antan?

Armand Guță, From Belgrade to Constantinople. Notes from a Serbian Travel Diary

Florin F. Nacu, In memoriam acad. Răzvan Theodorescu (1939-2023) – un exeget al influenței civilizației balcanice asupra civilizației românești

Ștefan Lucian Mureșanu, Sens retoric și stil argumentativ în metodica predării unei limbi străine, fără a afecta caracterul național al limbii materne

Politologie

Cristian Chirca, Rusia și reciprocitatea slavă în Balcani, de la redeschiderea Crizei Orientale (1875) la izbucnirea Războiului Ruso-Turc (1877)

Alexandra Nacu, România, Serbia și Bulgaria pe drumul dobândirii independenței naționale (1875-1908)

Florian Olteanu, Inter-war political projects concerning the settlement of Aromanians from Balkans in Romania

Alexandra Nacu, Comuniștii din Balcani în România (1921-1944). Influență, contacte și evoluție politică

Florian Olteanu, Yugoslavia in 1941 versus Iugoslavia in 1991. A historical diagnosis proposal

Florin F. Nacu, Drumul spre un bloc comunist în Balcani (1944-1964)?