Școala anuală interdisciplinară de greacă veche, egiptologie și limbi orientale 2021

Școala anuală interdisciplinară de greacă veche, egiptologie și limbi orientale Ediția a doua Cosmogonia sau mituri despre creația lumii în literaturile clasice și orientale

 

 

Școala anuală interdisciplinară de greacă veche, egiptologie și limbi orientale

Ediția a doua

Cosmogonia sau mituri despre creația lumii în literaturile clasice și orientale

1-7 septembrie 2021

ONLINE

 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în parteneriat cu Institutul culturilor mediteraneene și orientale al Academiei de Științe a Poloniei, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București și Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii a Universității “Hyperion” din București organizează în perioada 1-7 septembrie 2021 cea de-a doua ediție a Școlii anuale interdisciplinare de greacă veche, egiptologie și limbi orientale. Directorul științific al manifestării este prof. asoc. dr. Joanna Popielska-Grzybowska (Institutul Culturilor Mediteraneene și Orientale al Academiei de Științe a Poloniei). Coordonatorii Școlii sunt prof. univ. dr. Renata Tatomir (Universitatea „Hyperion” din București), conf. univ. dr. Maria-Luiza Oancea (Universitatea din București), dr. Cătălin-Ștefan Popa și dr. Ana-Maria Răducan (ISACCL).

Printre specialiștii care vor susține cursuri se numără: prof. asoc. dr. Joanna Popielska Joanna Popielska-Grzybowska (Institutul culturilor mediteraneene și orientale al Academiei de Științe a Poloniei), prof. univ. dr. John Gee (Brigham Young University, SUA),  prof. univ. dr. Alexandru Avram (Universitatea din Le Mans, Franța), dr. Anca Dan (CNRS, Paris), dr. So Miyagawa (Universitatea Kyoto și Georg-August-Universität Göttingen), dr. Giorgia Cafici (președintă a Centro Italiano di Egittologia "Giuseppe Botti"- CIEB), prof. univ. dr. Renata Tatomir (Universitatea „Hyperion” din București), conf. univ. dr. Maria Luiza Oancea (Universitatea din București), dr. Andreea Ștefan (Muzeul Național de Istorie a României); dr. Andra Jugănaru (Universitatea „Aristotel” din Salonic), dr. Cătălin-Ștefan Popa, dr. Ana-Maria Răducan (ISACCL). De asemenea, o secțiune va fi dedicată alumnilor primei ediții – masteranzii Valentin Cocan și Cristian Ioan Dumitru (Universitatea din București).

Fidel vocației sale de a transmite înțelegerea temeinică a proceselor istorice, a mentalităților și a reprezentărilor de putere care au stat la baza evoluției acestor civilizații de-a lungul a șapte milenii de dinamici neîntrerupte - piatră de temelie pentru identificarea în prezent a unor soluții de conviețuire pașnică, de colaborare și dezvoltare, ISACCL sprijină prin acest eveniment cunoașterea și transmiterea limbilor de izvor și a instrumentelor și metodologiilor moderne de abordare, precum recuperarea limbilor clasice și orientale în spațiul universitar românesc.

După ediția de anul trecut, care a avut ca temă „Viața și moartea în Antichitate” (https://institutlevant.ro/scoala-anuala-interdisciplinara-de-egiptologie-orientalistica-si-greaca-veche/), ISACCL propune o incursiune în miturile fondatoare ale omenirii, astfel cum au fost transmise acestea în scrierile cosmogonice ale primelor civilizații orientale și mediteraneene. Miturile cosmogonice propun o cale profundă de înțelegere a lumii, în toată complexitatea sa, prin ilustrarea raporturilor dintre divinitate și oameni, a relației dintre microcosmos și cosmos, dintre ordine și haos, a simbolurilor, riturilor și a monumentelor referitoare la crearea universului, în viziunea gânditorilor antici greci precum Hesiod, Platon, Epictet sau Părinți ai Bisericii.

Egiptenii antici au lăsat scrise mai multe narative despre geneza universului și lumii, în care se relatează modul în care erudiții preoți înțeleseseră cum cosmosul va fi ieșit din apele haosului originar, în marele și miticul „timp înainte de timp”.

Printre temele prezentate în cadrul secțiunii egiptologice a acestei ediții se numără: Creatorul și cosmogoniile în Textele Piramidelor; Cosmogoniile în Textele Piramidelor și Textele Sarcofagelor; Antecedentele cosmologiei de la Esna; Funcția sculpturii egiptene antice: statui ale zeilor și statui ale oamenilor în temple și morminte – semnificații originare, cosmogonice și hermeneutica sincretică ulterioară; Elita egipteană în calitate de cetățeni romani. O privire asupra portretisticii ptolemaice a particularilor; Mituri cosmogonice antice: mitul creației heliopolitan, mitul hermopolitan al creației și ogdoada hermopolitană, mitul creației din Textele Sarcofagelor, mitul creației memfit sau teologia memfită, mitul creației omenirii; Un vocabular al miturilor cosmogonice egiptene antice.

Școala se va desfășura în format online, în limbile engleză și română și se adresează în principal studenților, masteranzilor și doctoranzilor, dar și altor categorii de persoane interesate. Aceștia vor primi diplome de participare.

Pentru înscrieri și alte detalii organizatorice vă rugăm să scrieți un mail la adresele office@institutlevant.ro și raducan_ana_maria@institutlevant.ro până la data de 31.08.2021.