Natur-Culturalia vol. III

Dan GRIGORESCU Editor coordonator: Editura Vergiliu, 2022, 239 pp.

Dan GRIGORESCU – Emil CONSTANTINESCU – Paula POPOIU – Constantin HAITĂ – Daniela MIHAI – Dan ARHIRE – Mihai-Bogdan MARIAN – Marius SKOLKA – Valentina Mihaela VOINEA – Bartlomiej SZMONIEWSKI – Mihaela IACOB – Daniel IOSIF

Preț: 130 RON

Natur-Culturalia III Dan Grigorescu director științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

 

Introducere (Dan Grigorescu)

Valorile culturale ale Naturii (Dan Grigorescu)

Relația om-natură între utopie și realism, ideologie și interese, priorități și riscuri (Emil Constantinescu)

Dobrogea – Zonă de multiculturalitate și multietnicitate (Paula Popoiu)

Cercetarea arheologică a locuirilor preistorice în peșterile din Dobrogea (Constantin Haită)

Câteva date despre Hârșova otomană (Daniela Mihai)

Un pod între lumi. Posibile linii de evoluție din preistorie ale unor motive din ornamentica tradițională (Dan Arhire)

Schimburile la mare distanță, o premisă esențială a revoluției neolitice în Balcani (Mihai-Bogdan Marian)

Specii invazive în apele dulci continentale (Marius Skolka)

Dinamica locuirilor eneolitice de pe valea Casimcei (mileniul V î. Hr.) (Valentina Mihaela Voinea și Bartlomiej Szmoniewski)

 

Evocări

Numismați la Accademia di Romania în perioada interbelică (Mihaela Iacob)

Constantin Brătescu și Analele Dobrogei (Daniel Iosif)