Susținători

„Apreciem iniţiativa profesorului Emil Constantinescu, preşedintele Academiei de Diplomaţie Culturală din Berlin, membru al boardului Academiei Mondiale de Artă și Știință, de promovare a proiectului unui institut dedicat culturii şi civilizaţiei Levantului care poate contribui la crearea unei noi culturi a păcii printr-un for al dialogului ştiinţific şi cultural.

Spaţiul geografic, istoric şi cultural al Levantului, aria situată pe malurile Mediteranei Orientale şi ale Mării Negre, în Orientul Apropiat, Caucaz şi Balcani, este un spaţiu fără egal în trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat al Eurasiei, locul de origine al celor mai multe inovaţii culturale, încă de la începutul a ceea ce s-a numit «revoluţia neolitică». Este spaţiul de origine al marilor religii abrahamice, dar şi al ştiinţelor şi artelor; este spaţiul istoric care a inventat politicul şi corolarul acestuia - democraţia, cum a inventat şi marile civilizaţii asiriană, babiloniană, egipteană, bizantină, greacă şi otomană. 

Interesul istoric al studierii acestui spaţiu unic în trecut este întregit de interesul geopolitic al acestuia în prezent şi în viitorul imediat, căci de acest spaţiu depinde în mare măsură azi pacea lumii şi perspectiva unui viitor paşnic şi creativ.

Tocmai de aceea, considerăm că instituirea unui for de dialog intercultural, de reflecţie istorică şi de stimulare a cooperării, este mai necesară ca oricând. România are prin excelenţă vocaţia acestei iniţiative, fiind o civilizaţie situată la hotarul dintre Levant şi Europa, cu o tradiţională practică a negocierii punctelor de contact între cele două mari arii culturale, dar fără un trecut de asuprire sau conflict care să-i împovăreze misiunea”.

februarie 2017

Academician Ionel Valentin Vlad

Academician Ionel Valentin Vlad

Președintele Academiei Române 2014 – 2017
Membru al World Academy of Art and Science

          Academicianul Ionel Valentin Vlad a realizat, în 1968, primul laser cu mediu activ solid din România și a fondat Laboratorul de Holografie din cadrul Institutului de Fizică Atomică din București. Rezultatele cercetărilor sale în domeniile holografiei, prelucrării optice a informației, opticii nelineare, opticii cuantice, nanofotonicii și instrumentelor de măsurare cu laseri au fost expuse în sute de lucrări științifice și trei brevete de invenție, unul dintre acestea fiind acordat în SUA. A înființat Școala de studii avansate a Academiei Române (SCOSAAR), cu o organizare și o structură compatibile cu școlile doctorale europene, a coordonat evaluarea institutelor de cercetare ale Academiei și elaborarea Strategiei pentru cercetare a Academiei, corelată cu Strategia națională pentru cercetare-dezvoltare-inovare și Programul Uniunii Europene „Horizon 2020”. Profesor asociat la Facultatea de Fizică a Universității din București, a fost invitat și a susținut prelegeri în universități din Europa, SUA, Japonia, America Latină. Este membru al Societății Americane de Optică, al Societății Europene de Fizică, al Societății Europene de Optică, al Societății Internaționale de Inginerie Optică (SPIE –SUA). Dispariția acestei personalități marcante în decembrie 2017 reprezintă o pierdere iremediabilă pentru cultura și știința românească.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuAcademician Cristian Hera

Preşedintele interimar al Academiei Române decembrie 2017- aprilie 2018
Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice a Academiei Române

          Academicianul Cristian Hera, inginer agrochimist, doctor în agronomie și doctor docent în ştiinţe, este preşedintele de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, preşedintele de onoare al Centrului Ştiinţific Internaţional pentru Îngrăşăminte și profesor consultant la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Unul dintre multele domenii științifice în care și-a adus o contribuție originală a fost acela al introducerii şi utilizării tehnicilor nucleare în cercetările din agricultură. O lungă perioadă, ca expert al Agenţiei Internaţionale de Energie Atomică de la Viena –Austria (AIEA), a îndrumat specialişti din diferite ţări ale lumii în utilizarea tehnicilor nucleare pentru cercetări în domeniul fertilităţii solului, nutriţiei plantelor şi aplicării îngrăşămintelor.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuAcademician Victor Voicu

Vicepreşedinte al Academiei Române
Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Medicale a Academiei Române

          Este fondatorul primei Catedre de Farmacologie şi Toxicologie Clinică  din învăţământul  medical  românesc, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, și întemeietorul unei noi discipline, Psiho-farmacologia. Activitatea de cercetarea fost orientată cu precădere către farmacologia experimentală şi clinică a antihipertensivelor şi antiaritmicelor, domeniu în care a obţinut mai multe brevete de invenție. Academicianul Victor Voicu a avut un rol esenţial în formarea cadrelor medicale pentru tratamentul dependenţei de droguri și în elaborarea legislaţiei medicamentului în România.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuAcademician Ionel Haiduc

Preşedinte al Academiei Române 2006–2014
Rector al Universităţii Babeş-Bolyai 1990-1993 din Cluj

          Este pionierul chimiei organometalice, dar activitatea științifică a academicianului Ionel Haiduc este mult mai extinsă și poate fi descrisă ca o interfață între chimie, biologie, fizică. Contribuțiile sale în domeniile chimiei supramoleculare, chimiei ciclurilor anorganice, activității biologice a compușilor metalici (inclusiv activitatea anti-tumorală), nomenclaturii și sistematizării în chimia anorganică sunt esențiale și pot fi regăsite în cărțile și sutele de articole științifice publicate. Membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei și al Academiei de Științe din Ungaria, membru al Academia Europaea, al International Council of Main Group Chemists și Alliance of the Universities for Democracy, a fost invitat ca visiting professor în SUA, Brazilia, Spania, Germania, Mexic și Singapore.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuAcademician Eugen Simion

Preşedinte al Academiei Române 1998-2006
Președintele Secției de Filologie și Literatură a Academiei Române
Preşedinte al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă

          Critic și istoric literar, profesor la Facultatea de Litere a Universității din București și coordonator al Dicționarului general al literaturii române, Eugen Simion este membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, membru al Academiei Regale de Științe din Danemarca, membru corespondent al Academiei de Științe Morale și Politice din Franța.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuAcademician Mircea Dumitru

Ministru al Educaţiei Naţionale 2016
Rectorul Universităţii din Bucureşti
Preşedinte al Societăţii Europene de Filosofie Analitică 2011-2014

          Este specializat în logică filosofică, filosofia limbajului şi metafizica analitică a modalităţii, iar competenţele sale de predare şi cercetare acoperă domeniile logicii filosofice, logicii simbolice, filosofiei limbajului, metafizicii modalităţilor, epistemologiei, filosofiei minţii şi a conştiinţei. A publicat peste 50 de articole în reviste de specialitate şi capitole pe teme ca logică modală, teorii despre adevăr, semnificaţie, raţionalitate, filosofia lui Wittgenstein, logică contemporană (Quine, Kripke, Kit Fine), realism, esenţialism, relativismși a tradus în limba română lucrări de Nozick, Nagel, Wittgenstein, Quine, Forbes, Kripke. Academicianul Mircea Dumitru este doctor în filosofie al Tulane University (New Orleans, Louisiana) din anul 1998 cu o teză despre modalitate şi incompletitudine și, de asemenea, doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti, cu o teză despre neo-fregeanism şi neo-russellianism în semantica atribuirii de atitudini propoziţionale şi a referinţei directe.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuAcademician Ioan Aurel Pop

Președintele Academiei Române
Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

          Prof. dr. Ioan Aurel Pop, specializat în istorie medievală, instituții medievale și paleografie latină, este director şi membru în mai multe proiecte colective de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale, coordonator şi organizator al mai multor conferinţe internaţionale şi proiecte editoriale care implică zeci de cercetători din ţară şi din străinătate, editor al revistei Transylvanian Review și autor al unor lucrări științifice de referință despre istoria, adevărul și miturile poporului român.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuAcademician Maya Simionescu

Vicepreşedinte al Academiei Române 1998-2008
Preşedintele Secţiei de Ştiinţe Ştiinţe Biologice a Academiei Române
Director-fondator al Institutului de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”

          Întemeietor al acestui domeniu în România și profesor asociat la Yale, Columbia (SUA) și McGill University (Canada) academician Maya Simionescu este autoare a peste 500 de articole în reviste de prestigiu şi citată de peste 6.500 de ori de către alţi cercetători. La începutul carierei, a lucrat în laboaratoarele de cercetare ale Institutului Rockefeller (SUA), alături de George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel în anul 1974 „pentru descoperiri privind organizarea funcțională a celulei ce au avut un rol esențial în dezvoltarea biologiei celulare moderne”. Este membră a American Society for Cell Biology, European Cell Biology Organization.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuAcademician Răzvan Theodorescu

Vicepreşedinte al Academiei Române
Preşedintele Secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovizual a Academiei Române

Ministrul Culturii 2000-2004
Ambasador al Alianţei Civilizaţiilor pentru România

          Istoricul Răzvan Theodorescu, profesor la Universitatea de Arte din București, a scris zeci de lucrări de istorie a artei românești și europene și sute de articole publicate în reviste din țară și străinătate. Este membru corespondent al Societatii Arheologice din Atena, membru al Academiei de Științe din New York, membru al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuDr. Nicolae Şerban Tanaşoca

Director al Institutului de Studii Sud Est Europene al Academiei Române

          Eruditul istoric și filolog clasic, specializat în studiul civilizației bizantine, a avut o contribuție remarcabilă la geneza proiectului Levant. A participat la prima reuniune pe această temă din mai 2013, la București („Levant, leagănul diplomației culturale. Redescoperind Mediterana”) și a susținut, cu competența și prestigiul său de netăgăduit, dezvoltarea ulterioară a proiectului. În chiar ultimele luni, înțelegând dubla vocație, academică și diplomatică, a proiectatului Institut de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, a acceptat să ni se asocieze și să facă parte din Consiliul Științific. Dispariția lui Nicolae Șerban Tanașoca, la 7 aprilie 2017, a reprezentat o pierdere iremediabilă nu doar pentru viața științifică și culturală a României, ci și pentru pentru toți cei angajați în proiectul Levant.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuProf. univ. dr. Andrei Marga

Preşedinte al Institutului Cultural Român 2012-2013
Ministru de Externe al României 2012
Ministru al Educației Naționale 1997-2000
Rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj 1993-2004, 2008-2012

          Profesorul Andrei Marga este laureat al Premiului Herder, specializat în istoria filosofiei moderne și contemporane, filosofia politică și filosofia religiei, și inițiatorul unor reforme de amploare în învățământul românesc, menite să conducă la integrarea României în sistemul european de educație. Este Senior Consultant al Rețelei Internaționale de Institute Confucius (Fundația Hanban, Beijing, China), expert Hochschulrektorenkonferenz (HRK,Germania) și Agenzia per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Facoltà Ecclesiastiche (Vatican), vicepreședinte al Consiliului CEPES-UNESCO și membru al Comitetului de Învățământ Superior și Cercetare al Consiliului Europei, Strasbourg.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuProf. dr. Remus Pricopie

Ministru al Educaţiei Naţionale 2012–2014
Rector al Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative
Membru al Academiei Mondiale de Artă şi Ştiinţă

          Prof. dr. Remus Pricopie a urmat Studii Avansate în Politica Educațională Internațională la Universitatea George Washington, iar cinci ani mai târziu, în 2009, a primit premiul Fulbright Alumni al lunii martie, acordat de Departamentul de Stat al SUA în cadrul unei competiții la care au participat cei care au beneficiat de bursa Fulbright și au avut rezultate excepționale. Deține, de asemenea, un certificat de management și leadership în educație, obținut la Universitatea Harvard. Este președintele boardului Comisiei Fulbright în România și președintele Task Force on Fostering and Building Human Capital (FBHC) of the Regional Cooperation Council – Viena.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuProf. dr. Adrian Curaj

Ministru al Educației Naționale 2015-2016
Director general al Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare
Șef Catedră UNESCO pentru Politici în Știință și Inovare la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)

Profesor la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnice din București, Adrian Curaj este membru al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, membru al ARCOR (Asociaţia Română pentru Clubul de la Roma), membru al Consiliului Director al US Fulbright Commission în România, reprezentantul României în Grupul de monitorizare al Procesului Bologna (Bologna Follow-Up Group). Și, de asemenea, coordonator sau expert/consultant în proiecte de cercetare/dezvoltare, finanţate de Banca Mondială, UNESCO, UNIDO, ETF (European Training Foundation) şi Comisia Europeană pentru învăţământ superior.

Dan Petre

Director general al Institutului Diplomatic Român
Secretar de stat pentru Afaceri Globale în Ministerul Afacerilor Externe 2012-2013

          Este absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității din București și al École des Hautes Études en Science Sociales din Paris.  Cercetător asociat la Școala de Studii Europene a Universității Sussex din Marea Britanie și al Universității Libere de Bruxelles, Dan Petre a predat la Universitatea București - Facultatea de Științe Politice și secția Relații Internaționale și Studii Europene a Facultății de Litere  - și a fost lector la Universitatea Națională de Apărare, Colegiul Operațiunilor Multinaționale și Colegiul Național de Apărare. A fost și cercetător senior al Institutului Diplomatic Român, unde a susținut numeroase conferințe. Principalul său domeniu de expertiză fiind Teoria relațiilor internaționale, geopolitică și  studii strategice, Dan Petre este un specialist de prim rang pentru zona Mării Negre, Europa de Sud-Est și Orientul Mijlociu.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuRadu Boroianu

Director al Institutului Cultural Român 2015-2017
Ministru secretar de stat în Ministerul Culturii 1991-1992, 2013-2014
Secretar de stat pentru Francofonie și reprezentant personal al Președintelui României în Consiliul OIF 2005
Ambasador al României în Elveția 1997-2001
Ministru delegat pentru Informații Publice 1997

          Regizor, membru al Asociației Oamenilor de Teatru și membru UNITER (Uniunea teatrală din România), președinte onorific al Asociației pentru Promovarea Artei Vizuale Contemporane, Radu Boroianu este fondator al Asociației Comercianților de Opere de Artă, co-fondator al casei de Licitații Artmark și al galeriilor Art Society și Point Contemporary și membru al Asociației Internaționale a Neguțătorilor de Obiecte de Artă.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuProf.dr. Daniel Barbu

Ministru al Culturii 2012-2013
Decan al Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti 1994-2000, 2002-2004

          Doctor în istorie, filosofie și teologie, Daniel Barbu a fost „ricercatore invitato” la  Pontificio Instituto Orientale din Roma, bursier Fulbright la Jackson State University, conferențiar și profesor invitat la École des Hautes Études en Sciences Sociales din Paris, Universitatea Naţională din Atena, Universitatea din Pittsburgh, Universitatea Central Europeană din Budapesta, Institutele de Studii Politice din Bordeaux și Aix-en-Provence. A publicat 12 cărţi de autor și peste 120 de studii, în volume colective editate în România şi în străinătate, în reviste academice româneşti şi internaţionale.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuConf. dr. Puiu Haşotti

Ministru al Culturii 2012
Vicepreşedinte al Senatului 2004-2005
Vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor 2002-2004
Facultatea de Istorie, Universitatea Ovidius Constanţa

          Este specializat în arheologie preistorică, autor de cărți, lucrări și studii științifice publicate în România, Bulgaria, Slovacia, Italia și Franța, preşedintele de onoare al Asociaţiei pentru Promovarea Moştenirii Culturale şi a Arheologiei Experimentale (ARCHEX).

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuAcademician Nicolae Anastasiu

Director al Școlii doctorale de geologie 2005-2008
Reprezentant al României în Comisia Uniunii Internaționale a Științelor Geologice (IUGS)

          Este laureat al Premiului Grigore Cobălcescu al Academiei Române, membru al Societății Geologice a României, al Societății de Mineralogie și Petrografie a Mediului „Ludovic Mrazec”, al International Association of Sedimentologists, al Asociației americane a geologilor din petrol (AAPG).Activitatea sa științifică acoperă un spectru larg, cu stagii de specializare, documentare și aplicații geologice în Franța, Grecia, Italia, Elveția, SUA, Canada, Australia, Chile, China și Japonia, iar rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în peste 150 lucrări, studii și comunicări publicate în țară și în străinătate. A contribuit la  evaluarea potențialului României în resurse energetice neconvenționale (shale gas), a ținut conferințe și a organizat cursuri postuniversitare.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuDr. Tudor Berza

Membru corespondent al Academiei Române

          Specializat în petrologie magmatică și metamorfică, este laureat al Premiului Grigore Cobălcescu al Academiei Române, membru al Societăţii Geologice a României și Societăţii Geologice a Serbiei. A publicat sute de rapoarte de cercetare, zeci de articole de specialitate, ghiduri geologice și a participat la elaborarea hărții geologice a României. A reprezentat România la Comisia de Metamorfism a Asociaţiei Geologice Carpato-Balcanice şi fac parte din grupul de lucru al Comisiei Internaţionale pentru Denumirea Rocilor Metamorfice de pe lângă Uniunea Internaţională de Geologie şi Geofizică (IUGG-UNESCO). A ţinut conferinţe la universităţile din Tübingen, München, Salzburg, Clausthal, Hanovra, Köln, Basel, Paris VI, Liège, Bruxelles și Belgrad. Face parte din Comitetul editorial al revistelor „Studii şi cercetări de Geologie” şi „Revue Roumaine de Géologie” ale Academiei Române.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuProf. dr. Romulus Brâncoveanu

Decanul Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Chair holder al Catedrei UNESCO pentru Schimburi Inter-culturale şi Inter-religioase

          Doctor în filosofie din 1996, cu o teză de filosofia ştiinţelor sociale, și o bogată experienţă de cercetare în domeniile filosofiei politice, managementului cunoaşterii şi filosofiei educaţiei, decanul Romulus Brâncoveanu coordonează managementul tuturor programelor de studii şi cercetare ale Facultății de Filosofie din Universitatea București. Este unul dintre autorii Cărții Albe a Învățământului Românesc și susține o activitate științifică și publicistică prolifică.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuProf. dr. Zoe Petre

Decanul Facultăţii de Istorie 1990–1996, Universitatea din Bucureşti

          Profesor titular de Istorie antică greco-romană și conducător de doctorate în istorie, profesor asociat al École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), Centre „Louis Gernet” d’études comparées sur les sociétés anciennes al Universităţii „Jules Verne” din Amiens, visiting professor al universităţilor Harvard și Cambridge (Massachusetts), visiting researcher al universităţilor Columbia și New York, Zoe Petre a susținut conferinţe la universităţile din Strasbourg, Lille, Amiens, Bruxelles, și Cambridge (UK). S-a numărat printre inițiatorii proiectului Levant, iar dispariția sa bruscă și neașteptată, la 1 septembrie 2017, privează Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului de excepționala ei erudiție.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil ConstantinescuProf. dr. Vlad Nistor

Preşedinte al Senatului Universităţii din Bucureşti 2012-2016
Decan al Facultăţii de Istorie 2004-2012
Director general al Institutului Diplomatic Român 2005-2013

          Specializat în istorie antică și arheologie, Vlad Nistor a susținut conferințe la Institute Francais d'Archeologie Orientale (Cairo), Fondation Hardt pour L'Encouragement des Etdes Classiques, Vandoeuvres (Geneva), École Francaise d'Archeologie d'Athene, Departament des Sciences de l'Antiquite de l'Universite de Lausanne, University of London, Departament for British and Comparative Cultural Studies, The University of Warwick, Romisch- Germanischen Kommission, Frankfurt-am-Main și a publicat 12 cărți (autor și co-autor)

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil Constantinescu

Prof. emerit Dan Grigorescu

Profesor emerit, Universitatea din București
Director al Oficiului Român Tempus (1991-2000)
Director al Agenţiei Naţionale Socrates (2000-2003)
Expert al Comisiei Europene în evaluarea proiectelor tematice din domeniul învățământului universitar și cercetării științifice (2004-2015)
Expert UNESCO în evaluarea geoparcurilor din Rețeaua globală a geoparcurilor (2009-prezent)
Fondator al Geoparcului dinozaurilor Țara Hațegului (2004)
Președinte de onoare al Asociației Europene de Paleontologie a vertebratelor (2003-prezent)

          Specialist în Stratigrafie și Paleontologie, autor și coautor a peste 160 lucrări publicate în reviste şi periodice de specialitate din 18 ţări , profesor invitat al multor universităţi şi instituţii culturale: Smithsonian Institution – S.U.A., Universităti din Montpellier, Tubingen, Bristol, Graz, Salzburg, Punjab Univerisity – India. Prof. Dan Grigorescu este membru al Societăţilor de Geologie şi Paleontologie din România, membru al Societăţii Americane de Paleontologie a Vertebratelor.