De ce era nevoie de Institut?

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului a fost înfiinţat de Parlamentul României prin Legea nr. 117 / 26 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 404 / 30 mai 2017.

În 2011, profesorul Emil Constantinescu, ales preşedinte al Academiei de Diplomaţie Culturală din Berlin, a iniţiat şi organizat primul program de studii superioare în domeniul diplomaţiei culturale din lume (licenţă, masterat şi doctorat) în colaborare cu Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj, Universitatea din Siena, Italia, fondată în 1640 şi Universitatea Furtwangen, Germania.

Cu ocazia conferinţei internaţionale „Levantul, leagănul diplomaţiei culturale. Redescoperind Mediterana” de la Bucureşti, din mai 2013, preşedintele Emil Constantinescu a prezentat „Iniţiativa Levant pentru Pace Globală”. Aceasta a fost susţinută printr-un document semnat de preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor ale Parlamentul României.

Coaliţia Interparlamentară pentru Etică Globală (IPCGE), cunoscută pentru iniţiativele sale din ultimii zece ani în domeniul culturii păcii, l-a invitat pe profesorul Constantinescu să prezinte această iniţiativă la sediul Naţiunilor Unite din New York în iunie 2013, la sediile UNESCO din Paris şi Geneva, în Congresul SUA, în Knesset-ul israelian şi în parlamentele mai multor ţări. Iniţiativa a fost adoptată de 35 de deputaţi din Parlamentul European.

În septembrie 2013, prof. Emil Constantinescu, membru al Comitetului de conducere al Academiei Mondiale de Artă şi Ştiinţă (Board of Trustees), înalt for academic internaţional (fondat în urmă cu 70 de ani de Albert Einstein, Robert Oppenheimer, John Fleming,  John Bernal, Henry Moore, Yehudi Menuhin şi laureaţi ai premiului Nobel) a prezentat propunerea înfiinţării unui Centru de Excelenţă al Academiei Mondiale de Artă şi Ştiinţă (WAAS) la Bucureşti.

În sesiunea Comitetului de conducere al WAAS de la Ottawa, din 16 septembrie 2013, Board-ul a aprobat stabilirea în România, la Bucureşti, a unui centru de excelenţă WAAS, luând în considerare prestigiul şi capacitatea ştiinţifică a învăţământului superior şi al şcolii de cercetare româneşti. De asemenea, Board-ul a aprobat programul doctoral în diplomaţie culturală organizat de un network de universităţi europene sub patronajul WAAS. În octombrie 2013, participanţii la World University Consortium (WUC) au exprimat suportul lor pentru această decizie, apreciind că acest centru îşi va putea aduce o contribuţie importantă la elaborarea unei noi paradigme pentru societatea globală a secolului XXI şi la proiectul Universităţii Mondiale, iniţiat cu 60 de ani în urmă de fondatorii WAAS, conform unei scrisori adresată de preşedintele WAAS, Ivo Slaus, ministrului Educaţiei Naţionale din România.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a aprobat înfiinţarea acestui centru, iniţial la Universitatea din Bucureşti  şi, ulterior, a agreat propunerea preşedintelui Constantinescu ca acest centru să fie plasat în subordinea Senatului Parlamentului României, ca o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, ceea ce poate duce la sporirea prestigiului Senatului în lumea academică românească şi internaţională şi în planul relaţiilor interparlamentare.

Spaţiul geografic, istoric şi cultural al Levantului - aria situată pe malurile Mediteranei Orientale şi ale Mării Negre, în Orientul Apropiat, Caucaz şi Balcani - este un spaţiu fără egal în trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat al Eurasiei, locul de origine al celor mai multe inovaţii culturale, încă de la începutul a ceea ce s-a numit «revoluţia neolitică». Este spaţiul de origine al marilor religii abrahamice, dar şi al ştiinţelor şi artelor; este spaţiul istoric care a inventat politicul şi corolarul acestuia - democraţia, cum a inventat şi marile civilizaţii asiriană, babiloniană, egipteană, bizantină, greacă şi otomană.  Interesul istoric al studierii acestui spaţiu unic în trecut este întregit de interesul geopolitic al acestuia în prezent şi în viitorul imediat, căci de acest spaţiu depinde în mare măsură azi pacea lumii şi perspectiva unui viitor paşnic şi creativ. România are prin excelenţă vocaţia acestei iniţiative, fiind o civilizaţie situată la hotarul dintre Levant şi Europa, cu o tradiţională practică a negocierii punctelor de contact între cele două mari arii culturale, dar fără un trecut de asuprire sau conflict care să-i împovăreze misiunea.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului la Bucureşti, modelat după cele mai bune practici ale institutelor cunoscute, îşi propune să devină unul din forurile mondiale de excelenţă care determină direcţiile ştiinţifice şi priorităţile unor domenii şi care poate stabili o reţea de contacte şi colaborări dintre cercetătorii români şi cei din alte institute de studii avansate din lume, contribuind la o mai mare vizibilitate a cercetării ştiinţifice româneşti.  Concepută ca un dialog pluriform între cercetarea istorică şi prezent, ca o formă de diplomaţie culturală multilaterală, activitatea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului se poate dezvolta în colaborare cu forurile academice - World Academy of Art & Science, Academia Română şi institutele de profil, marile universităţi din întregul spaţiu al Levantului - dar şi cu centrele de reflecţie, think-tank-urile specializate, cu diplomaţii şi decidenţii din diferitele ţări ale regiunii, cu UNESCO şi World Monument Fund, promovând dialogul cultural şi interconfesional, reuniunile pe teme de interes regional, măsurile de protecţie a patrimoniul natural şi cultural atât de bogat al Levantului. Activitatea de cercetare ştiinţifică se va desfăşura în cadrul departamentelor: Istoria culturilor și civilizației Levantului, Conservarea patrimoniului natural și cultural al Levantului, Diplomația culturală în spațiul Levantului.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu