The International Journal of Levant Studies, Vol. 3/2021

Preț: 72 RON

Revista conține 11 studii și materiale redactate de specialiști din străinătate și din țară.

Consiliul științific al revistei este format din:

Președinte

Emil Constantinescu, Președinte al Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Membri

Winston P. Nagan, Director al Institutului pentru Drepturile Omului, Pace și Dezvoltare din cadrul Universității din Florida, Statele Unite, membru al Consiliului Director al Academiei Mondiale de Artă și Știință

Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române

James Gelvin, prof. univ. dr. în Istoria Modernă a Orientului Mijlociu la Universitatea din California (Los Angeles), Statele Unite

Anna Sapir Abulafia, prof. univ. dr. în Studierea Religiilor Abrahamice la Universitatea din Oxford

Martin Tamcke, prof. univ. dr. în Teologie Ecumenică și Istoria Bisericilor și Misiunilor Orientale la Universitatea din Göttingen, Germania

Ora Limor, prof. univ. dr. în Istorie Medievală și Literatură de Convertire la Universitatea Deschisă (Open University) din Ierusalim, Israel

Dan Grigorescu, profesor emerit al Universității din București, director științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Editor-șef

Cătălin-Ștefan Popa

„The International Journal of Levant Studies” Revista științifică a ISACCL No. 2 Cătălin-Ștefan Popa, directorul Direcției Istoria culturilor și civilizațiilor Levantului

Articole incluse:

► Fadwa El Guindi, University of California, Los Angeles (UCLA) / the Institute for Advanced Studies in Levant Culture and Civilization: Tears of Civilizational Identity: Egypt’s Emergent Paradigm for Global Cultural Diplomacy („Lacrimi ale identității civilizaționale: Paradigma emergentă a Egiptului pentru o diplomație culturală globală”)
► James Gelvin, University of California, Los Angeles (UCLA): Becoming Saudi Arabia („Devenirea Arabiei Saudite”)
►Nur Köprülü, Near East University, Nicosia: Parsing the reflections of the 2011 Uprisings on democracy and identity in the Arab Middle East: A Retrospective („Analizând reflectările revoltelor din 2011 asupra democrației și identității în Orientul Mijlociu arab: o retrospectivă”)
► Pablo Argárate, “Karl Franzens” University of Graz: Monastic Egypt by the End of the Fourth Century: Reading the Historia Lausiaca („Egiptul monastic la sfârșitul secolului al IV-lea: o lectură a manuscrisului Historia Lausiaca”)
► Antonio Pio Di Cosmo, Pontifical Oriental Institute, Rome: Justinian and sexual diseases. Hagiography and prophylaxis in Early Byzantium („Iustinian și bolile venerice. Hagiografie și profilaxie în Bizanțul timpuriu”)
► Piotr Żelazko, Studium Theologicum Salesianum, Jerusalem: The 175th Anniversary of the Re-establishment of the Latin Patriarchate of Jerusalem („Cea de-a 175-a aniversare a reînființării Patriarhiei Latine a Ierusalimului”)
► Adrian Bărbieru, Technical University of Civil Engineering, Bucharest: The Levant for Valeriu Anania: A journey of thought and spiritual fulfilment („Levantul pentru Valeriu Anania: o călătorie a gândului și a împlinirii spirituale”)
► Antoaneta Olteanu, University of Bucharest: Representations of space in folk beliefs: The Otherworld („Reprezentări ale spațiului în convingerile populare: Lumea de dincolo”)
► Mihai-Bogdan Marian, the Institute for Advanced Studies in Levant Culture and Civilization, Bucharest: About the Thracians and Thracology: A short foray („Despre traci și tracologie: o scurtă incursiune”)
► Constantin Haită, Daniel Iosif, Ștefan Marincea, the Institute for Advanced Studies in Levant Culture and Civilization, Bucharest: GIS project for the spatial analysis of the prehistoric occupations in the Casimcea Valley Basin („Proiect GIS pentru analiza spațială a ocupațiilor preistorice în bazinul Văii Casimcei”)

Recenzie:

► Phoenicians and the Making of the Mediterranean. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2021. Review by Liviu Iancu, the Institute for Advanced Studies in Levant Culture and Civilization, Bucharest