ȘCOALA ANUALĂ INTERDISCIPLINARĂ DE GREACĂ VECHE, EGIPTOLOGIE ȘI LIMBI ORIENTALE. ZIUA 3

 

Ziua a treia a fost dedicată integral cursurilor practice de limbă greacă veche, susținute doi dintre alumnii primei ediții a Școlii anuale interdisciplinare de greacă veche, masteranzii Cristian Ioan Dumitru și Valentin Cocan, absolvenți străluciți ai secției de Filologie Clasică a Universității din București, coordonați de doamna conf. univ. dr. Maria Luiza Oancea, care s-au aplecat asupra modalităților de traducere a unor texte religioase precum omilia (cuvântare, predică) și comentariul exegetic biblic.

Textul propus de Cristian Ioan Dumitru a fost Omilia a X-a la Schimbarea la față a Mântuitorului, un text medio-bizantin, din perioada de maximă înflorire a Imperiului, scris de Leon VI Filosoful, împărat bizantin erudit și discipol al patriarhului Photius.

Valentin Cocan a organizat citirea și traducerea unor pasaje din Întrebări privitoare la Geneză, opera lui Theodoret al Cyrului, important teolog creștin din secolul V, reprezentant al Școlii din Antiohia și al exegezei biblice.

Participanții au citit și tradus textele, urmărind particularitățile retorice și stilistice, precum și specificitățile lingvistice mai rare, convingându-se de necesitatea cunoașterii limbilor de izvor.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu