Categoria: Programe și proiecte

Marile cărți ale Levantului

Un proiect pe termen lung al cărui obiectiv este constituirea unei vaste biblioteci, în cadrul  Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, care să cuprindă opere din diverse domenii, reprezentative pentru fiecare civilizație a Levantului. Colecțiile Institutului vor fi disponibile nu numai pentru cercetătorii români și străini, dar și pentru publicul interesat, care…
mai mult

Ideile încep să prindă contur…

A fost o nouă vară fierbinte și frumoasă în Dobrogea, mai puțin animată față de anul trecut de discuțiile în teren dintre biologi și geologi în căutarea modalităților de abordare holistică în cercetarea naturii, dar mai țintite spre realizarea obiectivelor proiectului.
mai mult

Apel pentru participare

Informații privind depunerea candidaturilor, selecția și participarea la programul Școlii Anuale de Studii Bizantine, ediția 2019
mai mult

Noi acțiuni în cadrul proiectului „Dobrogea – martor al civilizațiilor milenare ale Levantului”

În zilele de 16 - 18 aprilie 2019 s-au desfășurat, în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța (UOC), trei activități ale proiectului: dezbaterea împreună cu profesori, cercetători și studenți ai UOC a construcției unui geoparc UNESCO în Dobrogea (16 aprilie), conferința dedicată realizărilor proiectului în anul trecut și obiectivelor noului an (17 aprilie), și simpozionul „Cercetarea multiculturalității în Dobrogea - realizări și perspective” (18 aprilie).
mai mult