• Română
  • Engleză
Romanian Presidency of the Council of the EU - Cohesion, a common European value

Categoria: Programe și proiecte

Transferul de cunoștințe către tânăra generație. Workshop în cadrul programului de master Conservarea Biodiversității

  Prof. dr. Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului: Pentru noi, cei care am trăit o viață întreagă în cercetare, transferul de cunoștințe către tânăra generație este o mare bucurie” „Profesorul publică lucrări științifice și tratate, dar adevăratul sens este formarea unei școli. Aceasta nu se…
mai mult

O schiță a societății umane post-pandemia COVID-19

Emil Dinga, Profesor universitar de economie și filosofia economiei, cercetător științific gradul 1 la Academia Română, unde este conducător de doctorat și director al Seminarului de Logica și Metodologia Cunoașterii Economice „Nicholas Georgescu-Roegen”
mai mult