Școala anuală interdisciplinară de greacă veche, egiptologie și limbi orientale

Joi 7 septembrie 2023

Ziua a patra a Școlii a continuat cu secțiunea de limbă greacă și a explorat diversele avataruri ale virtuții din perspectivă filocalică și filosofică.

Pr. Ștefan Zară (Arhiepiscopia Bucureștilor) a prezentat personalitatea Sfântului Ioan Damaschin (676-749/750), o figură foarte influentă în spațiul bizantin, și a citit în original și a analizat o scriere mai puțin cunoscută, Περὶ ἀρετῶν καὶ κακιῶν, ψυχικῶν καὶ σωματικῶν („Despre virtuțile și viciile sufletului și ale trupului”). Autorul distinge cinci virtuți înnăscute ale sufletului (νοῦς, διάνοια, δόξα, φαντασία, αἴσθησις) și ale trupului (cele cinci simțuri trupești), din care se generează alte virtuți. Virtutea nu este o calitate psihologică, ea este conformarea voii lui Dumnezeu și participarea la harul Său.

Drd. Cristian Șimon (Universitatea din București) a citit introducerea unui alt eseu al lui Plutarh din „Moralia”, intitulat „περὶ τῆς ἠθικῆς ἀρετῆς (Despre virtutea morală)”, care vorbește despre cele două părți ale sufletului: rațională și irațională, reluând ideile lui Aristotel, dar și ale altor filosofi precedenți. Virtutea morală apare atunci când partea rațională o controlează pe cea irațională.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu