ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE ȘI POSTBIZANTINE, EDIȚIA A ȘASEA: PACE ȘI RĂZBOI ÎN BIZANȚ

ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE ȘI POSTBIZANTINE, EDIȚIA A ȘASEA: PACE ȘI RĂZBOI ÎN BIZANȚ

Sâmbătă 9 septembrie 2023

 

În ultima zi a Școlii anuale interdisciplinare de greacă veche, egiptologie și limbi orientale, asist. univ. dr. Andra Jugănaru (Facultatea de Istorie, Universitatea din București) a prezentat viața și personalitatea Sfântului Grigorie de Nyssa (335-394) și a citit împreună cu Valentin Cocan, Victor Zamfir și Mihai Maricaru un capitol din prima operă a acestuia „Peri parthenias / Despre feciorie”, scrisă la cererea fratelui său, Vasile. Opera vorbește despre stilul de viață de asceză autentică, întruchipat de Vasile cel Mare și Macrina, în care orice păcat echivalează cu un adulter față de Mirele Ceresc.

La secțiunea de limbă coptă, prof. univ. dr. So Miyagawa (Institutul Național de Limba Japoneză) a prezentat pe larg propria sa experiența de cercetător în domeniu, care lucrează cu materiale de limbă coptă nedigitalizate, și modul în care se folosesc arhivele și bazele de date digitale, precum și colecțiile de papiri, manuscrise și alte surse  din limba coptă. Vorbitorul a arătat felul în care se pot căuta cuvintele „virtute” și „viciu”  în dicționarul online de coptă, precum și în diferitele corpusuri de texte.

În încheiere, Dr. Ana-Maria Răducan (ISACCL) a citit împreună cu studenții câteva pasaje din Simeon Noul Teolog, precum și din autorii precedenți (Origen, Grigorie de Nyssa) despre erosul mistic și iubirea dumnezeiască, ca virtutea supremă care duce la experiența mistică și la starea de nepătimire (apatheia).

Doamna profesoară Maria Luiza Oancea (Universitatea din București) le-a mulțumit tuturor participanților și vorbitorilor pentru aceste zile minunate în care am citit împreună din autorii clasici și ne-am delectat cu prelegerile pline de farmec și erudiție privind diferite aspecte despre virtute și viciu în limbile și civilizațiile antice.

Dr. Ana-Maria Răducan a anunțat tema celei de-a cincea ediții a Școlii Anuale Interdisciplinare de greacă veche, egiptologie și limbi orientale: „Adevăr și minciună”.

 

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu