• Română
  • Engleză
Romanian Presidency of the Council of the EU - Cohesion, a common European value

Categoria: Cum va arăta lumea după pandemie?

O schiță a societății umane post-pandemia COVID-19

Emil Dinga, Profesor universitar de economie și filosofia economiei, cercetător științific gradul 1 la Academia Română, unde este conducător de doctorat și director al Seminarului de Logica și Metodologia Cunoașterii Economice „Nicholas Georgescu-Roegen”
mai mult