Levantul, leagănul religiilor abrahamice

 

Proiectul „Levantul, leagănul religiilor abrahamice” se încadrează în obiectivele științifice ale Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (Legea nr 117/2017 modificată prin OUG nr. 66/12 septembrie 2019, Art. 2, al. c): ,,promovarea dialogului dintre popoarele din spaţiul istoric al Levantului în vederea creării unei culturi a păcii prin dialog între mediul academic, liderii religioşi şi tânăra generaţie”. Își propune, așadar, să dezvolte o platformă de cooperare între liderii religioși, pe de o parte, și mediul academic și societatea civilă, pe de altă parte, prin organizarea de activități de cercetare, manifestări cu caracter științific și cultural, publicarea unor studii și albume de specialitate.

Obiective:

  • expunerea doctrinelor celor trei religii monoteiste (iudaism, creștinism și islam) a căror geneză este legată de spațiul Levantului, printr-o serie de prelegeri susținute la sediul ISACCL de către profesori, cercetători internaționali, specialiști în domeniul istoriei religiilor și al dialogului cultural și religios;
  • promovarea dialogului religios, a culturii păcii și a înțelegerii celuilalt;
  • stimularea dezbaterilor constructive între religii și confesiuni pe tema asemănărilor doctrinare și a profilelor unor personalități relevante din istoria culturilor religioase dezvoltate în arealul Levantului;
  • publicarea prelegerilor și promovarea rezultatelor științifice la nivel internațional.

Proiectul este unic în acest sens, promovând diplomația culturală și religioasă esențială pentru regăsirea păcii. Evaluarea istoriei religiilor din Levant, a prezentului acestora, bazată pe punerea în valoare a principiilor comune,  este mijlocul pentru anticiparea viitorului acestei regiuni ce a viețuit permanent între pace și conflict, de cele mai multe ori datorită deosebirilor religioase.

Această platformă a elementelor comune religiilor abrahamice a reunit la București specialiști renumiți în dialogul inter-cultural și religios: Abdo Badwi, Holy Spirit University of Kaslik (Liban), Baby Varghese, Mahatma Gandhi University, Kottayam (India), Piotr Zelazko, Studium Theologicum Salesianum, Jerusalem (Israel). Temele supuse dezbaterii s-au referit la: Art and Iconography in Maronite and Syriac Churches; Syriac Christianity and its Ancient Liturgical Tradition. A Survey into the History and Interpretation of St. James’s Anaphora; The figure of Abraham in the interreligious dialogue - from the local perspective of the Holy Land.

Art and Iconography in Maronite and Syriac Churches

Abdo Badwi, Holy Spirit University of Kaslik (Liban): Art and Iconography in Maronite and Syriac Churches

București, 10 mai 2019

Syriac Christianity and its Ancient Liturgical Tradition. A Survey into the History and Interpretation of St. James’s Anaphora

Baby Varghese, Mahatma Gandhi University, Kottayam (India): Syriac Christianity and its Ancient Liturgical Tradition. A Survey into the History and Interpretation of St. James’s Anaphora

București, 5 iulie 2019

The figure of Abraham in the interreligious dialogue - from the local perspective of the Holy Land

Piotr Zelazko, Studium Theologicum Salesianum, Jerusalem (Israel): The figure of Abraham in the interreligious dialogue - from the local perspective of the Holy Land

București, 22 noiembrie 2019

 

APARIȚIE EDITORIALĂ
PONTIFICATUL LUI IOAN PAUL AL II-LEA ȘI BISERICILE DIN CENTRUL ȘI ESTUL EUROPEI

Semnalăm apariția volumului Sangue del vostro sangue, ossa delle vostre ossa. Il pontificato di Giovanni Paolo II (1978-2005) e le Chiese in Europa centro-orientale. Nel centenario della nascita di Karol Wojtyƚa [Sânge din sângele vostru, oase din oasele voastre. Pontificatul lui Ioan Paul II (1978-2005) și Bisericile din centrul și estul Europei. La centenarul nașterii lui Karol Wojtyƚa], volumul I, îngrijit de profesorul Jan Mikrut (Universitatea Pontificală Gregoriană din Roma), cu o prefață de cardinalul Stanisƚau Dziwisz, apărut în colecția Istoria Bisericii din centrul și estul Europei a editurii Gabrielli.

Apariție editorială. Pontificatul lui Ioan Paul al II-lea și bisericile din centrul și estul Europei

detalii aici »»»

 

VIZITA UNUI SUVERAN PONTIF ÎNTR-O ȚARĂ MAJORITAR ORTODOXĂ, EVENIMENT CU VALENȚE UNIVERSALE

 

Ortodoxia și catolicismul sunt două dintre confesiunile creștine care își au originea în spațiul Levantului. Prezente astăzi în întreaga lume, cele două ramuri ale tradiției creștine au rămas permanent conectate la spiritualitatea din spațiul răsăritean al Mediteranei. Atât tradiția catolică, cât și cea bizantină, precum și alte ramuri răsăritene orientale din spațiul levantin (armeană, georgiană, coptă, siriacă, etiopiană) au rivalizat permanent în ceea ce privește posedarea adevărului creștin.

Diviziunea între cele două mari confesiuni concentrate în Roma, respectiv Constantinopol, care și-a avut obârșia în Marea Schisma din 1054, privește din punct de vedere cultural toate națiunile care au o moștenire creștină. Suntem un popor majoritar ortodox, cu o biserică națională care s-a dezvoltat în acord cu tradiția bizantină, este normal să percepem patrimoniul universal religios înainte de toate, prin valențele culturii proprii. Ca atare, realizarea albumului Papa Ioan Paul al II-lea în România. Dialogul catolic-ortodox la nouă secole de la Marea Schismă reprezintă un efort de a promova cultura păcii, a înțelegerii, tematizând un eveniment unic de întâlnire religioasă între două bisericii de tradiție diferită, și fiind prima vizită a unui suveran pontif într-o țară majoritar ortodoxă. Ce țară matură din Europa nu ar fi rememorat un astfel de eveniment care are valențe universale?  Publicarea albumului în proximitatea sosirii Papei Francisc în România denotă scopul nostru ca Institut: promovarea unui mesaj de pace, stabilitate, armonie, acolo unde în istorie au existat diviziuni, pentru ca viitorul să se bucure de mai multă armonie și cooperare.

Prin realizarea albumului despre vizita Papei Ioan Paul în România, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a adus în spațiul public un moment din cultura reconcilierii, așa cum au mai fost în trecut între tradițiile confesionale răsăritene și apusene (întâlnirea dintre Papa Paul al VI-lea și Patriarhul Athenagoras în 1964 și 1965, care au revocat decretele de excomunicare reciprocă, date în 1054 de omologii lor, Cardinalul Humbert și Patriarhul Cerularie).

Conceptul unei publicații pentru rememorarea acestui eveniment s-a înscris în proiectul de cercetare Levantul, leagănul religiilor abrahamice, pe care institutul îl derulează începând cu anul 2019, pentru promovarea dialogului interreligios, absolut necesar în societatea de astăzi, marcată de conflicte și tensiuni politice și religioase. România trebuie să își reactiveze competențele de lider regional și european din punct de vedere cultural, printr-un apel la origini, o reînțelegere a prezentului multicultural prin prima originilor și a tradițiilor, acestea fiind cele care ne conduc către un viitor pașnic și optimist.

Cu ocazia vizitei Papei Francisc, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului anunță apariția volumului Papa Ioan Paul al II-lea în România