Marile cărți ale Levantului

Un proiect pe termen lung al cărui obiectiv este constituirea unei vaste biblioteci, în cadrul  Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, care să cuprindă opere din diverse domenii, reprezentative pentru fiecare civilizație a Levantului. Colecțiile Institutului vor fi disponibile nu numai pentru cercetătorii români și străini, dar și pentru publicul interesat, care va putea participa la diferite manifestări literar-artistice organizate în cadrul bibliotecii. Pentru realizarea acestui proiect, ISACCL va coopera cu cele mai importante biblioteci, muzee și centre universitare din spațiul Levantului, dar și din Europa Occidentală și SUA.