Preocupări consolidate la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea mediului

Uniunea Europeană se transformă de la an la an într-un actor extrem de preocupat de protecția mediului și atenuarea condițiilor care favorizează apariția mult-temutelor schimbări climatice. Odată cu lansarea Pactului Verde în 2020, conglomeratul european face eforturi consistente pentru atingerea neutralității în materie de emisii de dioxid de carbon, angrenând în aceste acțiuni principalele domenii ale politicilor comune: transporturile, energia și mediul. În încercarea de a ajunge la o economie durabilă, în care creșterea economică nu va mai fi cuplată cu utilizarea de resurse, iar sursele de energie regenerabilă vor fi utilizate în mod regulat, instituțiile europene fac pași mici, dar siguri pe calea gestionării acestor aspecte și din punct de vedere programatic.

Astfel, miercuri, 12 mai 2021, Comisia Europeană a adoptat Planul de acțiune al UE „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului”, considerat ca fiind un rezultat esențial al implementării Pactului Verde încă din toamna anului trecut.

Acest plan stabilește o viziune integrată de dezvoltare în materie, până în anul 2050, păstrându-se în linia ambițioasă a Pactului Verde, cu un termen-limită intermediar în anul 2030. Obiectivul major al planului de reducere la zero a poluării aerului, apei și solului vizează protecția ecosistemelor cu recurs la instrumente de digitalizare, tocmai pentru a combate poluarea. Pentru a se pune în practică acest obiectiv este nevoie de revizuirea unor acte legislative în materie, dar și o interconectare a domeniilor de acțiune și politicilor tangențiale.

Obiectivele particulare ale planului se concentrează pe îmbunătățirea calității vieții, dar și a ecosistemelor ce contribuie la calitatea vieții prin: îmbunătățirea calității aerului, reducerea numerică a deșeurilor care poluează apa, protejarea solului prin reducerea semnificativă (în proporție de 50%) a folosirii pesticidelor, dar și reducerea cantităților de deșeuri produse în zonele urbane.

Pentru atingerea acestor obiective, statele membre trebuie să acționeze coordonat prin alinierea standardelor de viață și calitate la cele ale principalelor organizații internaționale în domeniu, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății, o mai bună politică de gestionare a deșeurilor, controlarea atentă a calității apei și solului, precum și o coordonare mult mai bine organizată cu autoritățile de mediu din statele membre, care astfel pot contribui activ la efortul comunitar. Un lucru aparte este extinderea mandatului acestui plan și la poluarea externă a Uniunii Europene. Astfel se urmărește restricționarea exportului de produse și deșeuri cu potențial toxic în țările terțe.

O soluție foarte interesantă și cu un potențial sporit de atractivitate este aceea de lansare a laboratoarelor vii în care să fie explorate și testate soluții digitale ecologice, menite să reducă la zero poluarea.

Se observă un adevărat tur de forță al comunității europene de a acționa pe toate planurile pentru a combate poluarea principalelor elemente susținătoare ale ecosistemelor favorabile vieții – aer, apă și sol. La fel ca Pactul Verde European, și acest plan de acțiune adoptat pe 12 mai 2021, este unul ambițios, Comisia mizând pe caracterul mobilizator al termenului limită mult prea apropiat – 2030, respectiv 2050. Însă, chiar dacă este aproape imposibil de pus în practică până la datele respective, din cauza unor limitări procedurale și tehnologice, Planul de acțiune al UE „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului” este un pas considerabil înainte pe drumul protecției mediului, care, cu siguranță, va antrena și alte schimbări semnificative în domeniu în viitorul apropiat.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu