Rute culturale dobrogene. Întâlnire de lucru pentru proiectul Istro-Dobro-Pontica

Directorul științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, prof. dr. Dan Grigorescu, împreună cu dr. Mihaela Iacob și Maxim Onofrei, au participat la întâlnirea de lucru organizată de secretarul-general al Rețelei Universităților de la Marea Neagră (RUMN/BSUN), prof. dr. Eden Mamut. S-au dezbătut atât evoluțiile inițiativelor anterioare derulate în parteneriat, cât și configurarea unor proiecte de viitor. Unul dintre acestea este programul de promovare a unei noi rute europene pornind de la tema Cultura creșterii albastre în lunca Dunării de Jos și în zona riverană a Mării Negre” (Istro-Dobro-Pontica).

La începutul lunii august, prin semnarea Acordulului-cadru de colaborare cu Institutul European de Rute Culturale (IERC), Rețeaua Universităților de la Marea Neagră (RUMN) devine parte a rețelei de universități care dezvoltă studii, dar și activități experimentale interdisciplinare în sprijinul Rutelor Culturale ale Consiliului Europei, inițiativă lansată în 1987 pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere a moștenirii comune europene. Implementarea acordului-cadru este coordonată de secretarul-general al Rețelei Universităților de la Marea Neagră, prof. univ. dr. Eden Mamut. Programul de promovare a zonei Mării Negre și Europei de Sud – Est pe care îl pregătește pornește de la tema „Cultura creșterii albastre în lunca Dunării de Jos și în zona riverană a Mării Negre”, acronim – Istro-Dobro-Pontica.

Grupurile de lucru pentru proiectul Istro-Dobro-Pontica vor urmări trei teme de interes, enunțate de prof.univ.dr. Eden Mamut. Prima dintre acestea se va concentra asupra căilor istorice de transport fluvial și maritim pe Dunăre și în zona Mării Negre, pe tradițiile marinărești și eforturile de construcție navală din regiune. A doua va cerceta tematica legată de pescuit, acvacultură, alimentație și biotehnologii, privite istoric, dar și ca aspecte endemice ale realității regionale. Cea de-a treia temă de interes are în vedere resursele naturale existente: resurse regenerabile (biomasă, stufăriș, resurse de energie solară, energie eoliană), conjugate cu alte tipuri de resurse naturale (exploatări miniere, cariere, resursele de petrol și gaze din această zonă), privite, din nou, prin prisma tradițiilor reprezentative și a conexiunilor istorice înrădăcinate. Profesorul Dan Grigorescu a subliniat oportunitatea adăugării unei a patra teme, care să cerceteze relația „patrimoniu-natură”, argumentând că specificitățile culturale agregate ca rezultat al întrepătrunderii aspectelor vizate sunt în esență derivate, nu directe; iar această a patra temă ar constitui un element „direct, distinct, care să-și arate valoarea către celelalte”.

Întâlnirea a vizat logistica, organizarea, administrarea și diseminarea acestei inițiative multidisciplinare. Termenele de lucru vor fi definitivate după întrevederea cu conducerea Institutului European pentru Rute Culturale, planificată pentru luna septembrie.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu