Lansarea proiectului „Dobrogea, martor al civilizațiilor milenare ale Levantului”

Sala Senatului Universității „Ovidius” din Constanța 22 iunie 2018

ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE REPREZENTĂRI ALE BIZANȚULUI ÎN ISTORIE, LITERATURĂ ȘI ARTĂ

 

„Dobrogea, martor al civilizațiilor milenare ale Levantului”

Lansarea proiectului

„Dobrogea, martor al civilizațiilor milenare ale Levantului”

Dobrogea, gazda multor culturi și civilizații, spațiul în care 16 minorități etnice trăiesc în armonie, păstrându-și specificul și convingerile culturale și religioase, reprezintă modelul pe care Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului îl propune ca posibilă soluție pentru rezolvarea conflictelor interetnice și interconfesionale din spațiul Levantului.  

 

Obiective:

  • Cercetarea istoriei, culturii si tradițiilor numeroaselor etnii dobrogene
  • Evidențierea valorilor  patrimoniale, naturale si culturale ale Dobrogei, în  scop educativ și cultural  țintind, de asemenea, protecția și valorificarea acestora
  • Identificarea regiunilor cu potențial de dezvoltare durabila conform criteriilor UNESCO pentru crearea geoparcurilor

Însumate, aceste obiective vizează cunoașterea aprofundată a modului  de conviețuire îndelungată și productivă  a unor etnii, multe dintre ele cu rădăcini în spațiul Levantului.

Metode și strategii de cercetare:

Sunt cele specifice domeniilor de cercetare implicate - natură, cultură, etnii –,  un rol deosebit având  promovarea interdisciplinarității dintre acestea. Proiectul  se bazează  pe  abordarea holistică a patrimoniului natural (cu cele doua sectiuni: biotic-biodiversitate și abiotic-geodiversitate) și a  patrimoniului cultural (cu componentele tangibil și intangibil - tradiții), strategie  integrativă  modernă, practicată  în  dezvoltarea  economică și socială a regiunilor.

Durata:

Proiect trianual (2019 – 2021) structurat în etape anuale corespunzătoare celor trei regiuni geologice și geografice ale Dobrogei: Dobrogea de sud, centrală și de nord.

În perioada  1 iunie - 20 decembrie 2018  este prevăzută  desfășurarea unei  etape pregătitoare pentru încheierea parteneriatelor, constituirea echipelor tematice și stabilirea planului detaliat de activități al acestora. În această etapă se vor desfășura vizite și studii în teren cu caracter explorator pentru definitivarea planului de activități în cadrul grupurilor de lucru ale proiectului.

Cadrul partenerial al proiectului:

În proiect conlucrează, cu obiective specifice, trei echipe de cercetători:

  • Istorie-arheologie: cercetarea unor situri relevante pentru perioada romano-bizantină, insuficient cunoscute sau necercetate până în prezent;
  • Etniile dobrogene și culturile lor: istorie, tradiții, integrare în contextul social al regiunii;
  • Patrimoniul natural și cultural al Dobrogei: evaluarea stării de conservare și valorificare a siturilor naturale și culturale; documentare pentru crearea unui nou geoparc UNESCO

Valorificarea rezultatelor parțiale și finale ale proiectului:

Rezultatele cercetărilor vor fi tipărite în publicația bianuală a  ISACCL – „International Journal of the Levant Studies” -, vor face obiectul unor reuniuni (conferințe, simpozioane) naționale și internaționale.

La sfârșitul proiectului va fi publicată o monografie asupra  Dobrogei naturale și culturale, în trei volume dedicate regiunilor Dobrogea de sud, Dobrogea centrală și Dobrogea de nord, cu evidențierea istoriei și culturii etniilor care împart acest teritoriu.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu