Apariția celui de-al doilea volum Paleontological heritage and geoconservation in UNESCO European Geoparks (Patrimoniul paleontologic și geoconservare în Geoparcurile UNESCO din Europa). Editor invitat: prof. Dan Grigorescu, director științific al ISACCL

La  sfârșitul anului trecut, publicația științifică internațională Geoconservation Research Journal (gcr.khuisf.ac.ir) a publicat online cea de-a doua parte a volumului Paleontological heritage and geoconservation in UNESCO European Geoparks (Patrimoniul paleontologic și  geoconservare  în Geoparcurile UNESCO din Europa). Cuprinde 37 de articole care se adaugă celor 26  de articole apărute în primul volum. Articolele sunt semnate de reprezentanți ai Rețelei Geoparcurilor UNESCO din Europa, din Islanda și insulele Shetland, în Nord, până în Granada și Cabo da Gata, în Sud, din Irlanda și Portugalia, în Vest, până în insulele grecești și Anatolia în Est. Articolele prezintă vestigii ale trecutului biologic, fosile și locuri fosilifere relevând importanta științifică și, totodată, culturală a acestora, importanța lor pentru educația  tinerilor. Articolele sunt grupate conform cronologiei geologice: în  prima parte, cele dedicate Precambrianului și Paleozoicului, în cea de-a doua, Mezozoicului și Cenozoicului, astfel încât întregul volum înfățișează o imagine geoistorică a succesiunii formelor de viață din Europa, de la cele mai vechi la cele mai recente. Toate articolele prezintă modalități prin care acest valoros patrimoniu științific este protejat și folosit în acțiuni educative, de informare științifică și pentru organizarea unor trasee turistice și mici afaceri conexe , toate acestea contribuind la dezvoltarea regiunilor, ceea ce reprezintă obiectivul primordial al geoparcurilor UNESCO.

Apariția celui de-al doilea volum Paleontological heritage and geoconservation in UNESCO European Geoparks (Patrimoniul paleontologic și geoconservare în Geoparcurile UNESCO din Europa). Editor invitat: prof. Dan Grigorescu, director științific al ISACCL

La originea acestui volum se află activitatea grupului tematic al Rețelei UNESCO a geoparcurilor europene,  «Fosile», al cărui coordonator, din 2012 până în prezent, este profesorul Dan Grigorescu, director științific al ISACCL. Realizările acestui grup tematic au fost prezentate în  anul 2018, cu ocazia unor reuniuni internaționale ale geoparcurilor la Aalen (Germania) și Sevilia. În urma acestor expoziții, profesorul Michael Benton de la Universitatea din Bristol, editor-șef al revistei Geoconservation Research, l-a invitat pe profesorul Dan Grigorescu să participe, în calitate de editor-invitat, la publicarea volumului. Profesorul Grigorescu semnează în partea introductivă a primei părți articolul de sinteză “Paleontological Heritage and its Conservation in the UNESCO European Geoparks”, iar în cea de-a doua parte a volumului, articolul ”Dinosaur Eggs and Babies in the UNESCO GGN Hateg Country Dinosaurs Geopark (Romania)”.

Toate articolele publicate în cele doua părți ale volumului pot fi văzute pe site-ul publicației gcr.khuisf.ac.ir.

Prima pagină a articolului prof. Grigorerscu, descărcată de pe:

http://gcr.khuisf.ac.ir/article_685576_618328dc3425f514035268e5a34d2137.pdf

Apariția celui de-al doilea volum Paleontological heritage and geoconservation in UNESCO European Geoparks (Patrimoniul paleontologic și geoconservare în Geoparcurile UNESCO din Europa). Editor invitat: prof. Dan Grigorescu, director științific al ISACCL

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu