Rezultatul final la concursul /examenul desfășurat în vederea ocupării postului vacant de director general (S) grad II (ordonator de credite) din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Rezultatul final la concursul /examenul desfășurat în vederea ocupării postului vacant de director general (S) grad II (ordonator de credite) din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

Nr.

crt.

Nr.dosar inscriere
Nume și prenume candidat
Denumirea postului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final

Admis/respins

1 93/20.01.2021
Elena Luiza POPA
Director general (S) grad II (ordonator de credite) 96,00 95,67 95,84 ADMIS

 

Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei functii contractuale este obligat sa se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afisarii rezultatelor finale.
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăsi 30 de zile lucratoare de la data afisării rezultatului concursului.

Candidatul admis este așteptat la sediul ISACCL în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale pentru depunerea cererii de angajare.

Publicat miercuri, 10 februarie 2021, ora 11:40

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu