Categoria: Cariere

COMUNICAT CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETĂTORI ȘTIINȚIFICI DIN CADRUL ISACCL

Având în vedere măsurile privind prevenirea răspândirii cu virusul Covid 19; Luând în considerare Comunicatul Ministerului Muncii și Protecției Sociale din 10.03.2020; Ținând cont de faptul că dosarele se depun personal și este necesară confruntarea documentelor originale cu cele depuse la dosarul de înscriere la concursul organizat de ISACCL pentru ocuparea posturilor vacante de cercetători…
mai mult

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL ISACCL

Comisiile de concurs/examen, constituite prin ordinul președintelui ISACCL nr. 17/14.02.2020, modificat prin ordinul președintelui ISACCL nr. 23/2020, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul/examenul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de: expert IA – Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului, expert IA -Departament diplomație culturală, expert debutant Departament natură, cultură, societate, expert IA Compartiment achiziții publice,…
mai mult