Lansarea Inițiativei Levant pentru pace globală

Proiectul unui nou tip de relaţii între state şi naţiuni bazate pe înţelegerea celuilalt în locul celor bazate pe presiuni militare sau economice poate găsi o sursă de inspiraţie în vechea lume a Levantului. Civilizaţiile egipteană, iudaică, asiriană, babiloniană, feniciană, califatele arabe, imperiile roman, bizantin şi otoman au creat, fiecare într-un fel propriu, un spaţiu extins de schimburi, de la mărfuri la idei, şi de dialog cultural. La rândul lor, Balcanii şi zona de sud-est a Europei au fost timp îndelungat în contact cu zona Africii de Nord şi Orientul Apropiat şi oamenii din această zonă au o experienţă vastă în dialogul intercultural. Zona de Est a Mediteranei a fascinat Occidentul european în renaştere, în perioada romantismului până în modernitate, şi admiraţia pentru Levant a unor mari scriitori, artişti, muzicieni a dat naştere unor viziuni prodigioase şi unor opere literare, artistice şi muzicale impresionante. Legăturile culturale dintre ţările din Balcani, Orientul Mijlociu şi Nordul Africii au continuat şi în a doua jumătate a secolului XX, chiar în perioada Războiului Rece şi a regimurilor de dictatură, prin formarea unor elite intelectuale educate în universităţile din Sud-Estul Europei şi prin schimburi culturale reciproce.

Reluarea acestor legături ar fi o bună ocazie ca diversitatea tradiţiilor noastre împărtăşite să se opună tendinţelor de uniformizare ale globalizării copleşite de presiunea profitului propunând un mod de viaţă mai apropiat de aspiraţiile fiinţei umane. Dacă globalizarea nu poate fi evitată, atunci ea poate fi modelată. Multiculturalismul se cere promovat şi trăit în respect pentru diversitate, pentru pluralismul tradiţiilor identitare, pentru drepturile omului şi libertatea conştiinţei fiecăruia. Dacă în spaţiul Levantului se va realiza un proiect politic vizionar adaptat marilor provocări ale prezentului, el va contribui la o nouă identitate a acestei zone în concernul european şi mondial.

România de azi poate oferi o nouă perspectivă procesului de redescoperire a axei mediteraneene a Europei și dialogului multicultural și multilateral dintre Occident și Levant. România a moștenit un număr semnificativ de interlocutori în statele și comunitățile în care azi există atâtea disensiuni, dar care ar putea mâine să înceapă un dialog.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu