Ce este și cum s-a creat Institutul de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizația Levantului

Institutele  de Studii Avansate (ISA) sunt structuri care țintesc excelența în știință, în cultură și/sau în educație. Sunt structuri autoconstituite, urmând inițiativa unei personalități sau a unui grup restrâns de specialiști cu rezultate înalte, recunoscute internațional într-un anumit domeniu. Scopul pe care-l urmăresc inițiatorii este de a extinde rezultatele domeniului de excelență creat, astfel încât acestea să se răsfrângă benefic asupra societății. În demersul lor, inițiatorii sunt conștienți de faptul că sistemul științific instituționalizat în universități și centre de cercetare, dependent de norme și condiții, nu poate susține sistemul liberal promovat de institutele de studii avansate, în care originalitatea și inovarea sunt principii de bază. Prin modul de constituire, sunt structuri neacreditate, nesupuse, deci, periodic unui sistem formal de evaluare. Din aceasta rezultă responsabilitatea pe care, în mod tacit, un Institut de Studii Avansate și-o asumă, în cerc restrâns, în fața celor din domeniul specializat pe care îl reprezintă, în cadru larg, în fața societății.

Primul Institut de Studii Avansate este cel din Princeton New Jersey, fondat în 1930 de pedagogul american Abraham Flexner, cu sprijinul filantropilor Louis și Caroline Bamberger. Institutul din Princeton este considerat și în prezent etalon de excelență și creativitate intelectuală, între personalitățile care l-au reprezentat numărându-se și Albert Einstein. În actul său de constituire se spune  „Institutul de Studii Avansate nu va fi nici o universitate obișnuită, luptând cu diverse probleme și mulți studenți, nici un institut de cercetare, dedicat doar rezolvării de probleme. El poate fi reprezentat ca o pană inserată între cele două...”Modelul de organizare și funcționare inaugurat la Princeton a fost adoptat, în deceniile următoare, de o serie de institute din întreaga lume. „Rețeaua Institutelor Europene de Studii Avansate, creată în 2004, cu sediul central la Paris, grupează 24 de institute de studii avansate din diferite țări.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL) are asemănări cu alte instituții similare din lume, dar, mai ales, particularități în modul de constituire și de organizare. Principala asemănare este modelul urmat, cel de la Princeton pornit de la inițiativa personală a lui Abraham Flexner, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, de la ideea altruistă a lui Emil Constantinescu. Comună cu Priceton este și aspirația spre excelență, păstrând din capul locului, proporțiile: Princeton cu o excelență confirmată de la început, prin elita științifică crescută sub auspiciile celui mai prosper stat din lume, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, cu o ardentă aspirație pentru crearea unei asemenea elite într-un domeniu al începuturilor, al religiilor monoteiste și al științelor, ambele izvorâte în spațiul istoric al Levantului. Este evident că mesajele celor două începuturi care au fundamentat umanitatea modernă trebuie regândite permanent, actualizarea lor în acord cu evoluțiile științifice, tehnice și sociale contemporane însemnând soluții pentru înțelegere adâncă, pace și cooperare.

Diferit total este modul de finanțare: dacă pentru Priceton, magnații filantropi ai dinastiei Bamberger au asigurat de la început optimul funcțional al instituției, pentru ISACCL eforturile spre asigurarea unui minim financiar pentru începerea activității au fost si sunt laborioase, din fericire susținute, atunci când s-au poticnit, de unii dintre cei cu putere de decizie, convinși că se implică într-un demers util științei si societății. O scurtă istorie, pentru înțelegerea pașilor spre înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și a efortului implicat, este necesară. Dintru-început trebuie spus că principalul factor de susținere a creării Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului este cel internațional. Prin prestația sa în cadrul Academiei Mondiale de Artă și Știință (World Academy of Arts and Science), al cărui membru este din 2010, din 2011 fiind ales în Board of Trustees, Emil Constantinescu a dobândit deplina susținere a prestigiosului for academic. O susținere pe care a folosit-o, prin pași succesivi, din dorința de a răsfrânge în mod benefic asupra societății românești, un cumul de idei și împliniri personale, realizate în timp cu perseverenţă. Propunerea sa de înființare la București a unui centru permanent de excelenţă al Academiei Mondiale de Artă și Știință a fost  prompt aprobată de către conducerea înaltului for academic. În plan intern, asupra  utilității unei structuri instituționale pentru cercetarea Levantului s-au pronunțat conducătorii Academiei Române, ai marilor universități  umaniste din țară, precum și cei ai Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București. Conferința „Inițiativa Levant pentru pace globală. Prin diplomație culturală spre o pace durabilă” care a avut loc în zilele de 20 și 21 noiembrie 2017, la Palatul Parlamentului din București, a reprezentat actul de constituire al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului. Conducerea Academiei Mondiale de Artă și Știință (WAAS) s-a numărat printre participanți: Ivo Šlaus, președinte de onoare al WAAS, Heitor Gurgulino de Souza, președinte WAAS, Garry Jacobs, CEO, și Alberto Zucconi, co-președinte WAAS.

De aici mai departe activitatea densă a Instititului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului se poate citi pe pagina web a Institutului: conferințe naționale și internaționale, școli de vară, activități de cercetare în teren, expoziții. O imagine a unui institut dornic să-și onoreze statutul.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu