Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului este fidel misiunii sale de promovare a dialogului, în vederea creării unei culturi a păcii, prin dialog între mediul academic, liderii religioşi şi tânăra generaţie. O ocazie potrivită pentru realizarea unui asemenea deziderat  este oferită, la nivel mondial, în fiecare an, în perioada 18-25 ianuarie, de către Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor. În 2020 evenimentele care au marcat programul Săptămânii de rugăciune au stat sub egida următorului verset din Evanghelie: Ne arătau o deosebită omenie (Fapte 28, 2), amintind de naufragiul Apostolului Pavel în Malta și de ”drama umanității în fața puterii de nestăvilit a naturii”. Textele pregătitoare au fost stabilite de Bisericile din Malta şi Gozo şi au fost publicate de Consiliul Ecumenic al Bisericilor și de Consiliul Pontifical pentru promovarea Unităţii Creştinilor.

Schitul Stânceni, cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci, fondat în 1994, de către mănăstirea Sfântul Ilie, Carmelul din Saint Rémy (Franța), la invitația mitropolitului greco-catolic din România, Î.P.S. Lucian Cardinal Mureşan, a pregătit și în acest an un program special dedicat unității creștinilor, sub coordonarea Maicii starețe, Éliane Poirot. În data de 25 ianuarie 2020, în fața unui public numeros de credincioși de toate confesiunile, Părintele arhimandrit Cornel Dârle a vorbit despre activitatea Grupului de lucru teologic mixt catolic-ortodox ”Sfântul  Irineu” și despre progresele făcute în dialogul oficial catolic-ortodox. Ana-Maria Răducan, expert în cultură romană și bizantină la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, a prezentat activitatea Sfântului Simeon Noul Teolog, mistic bizantin din jurul anului 1000, și actualitatea mesajului său pentru credincioșii de astăzi. Întâlnirea a culminat cu vecernia oficiată de părintele greco-catolic Aurelian Băcilă (Tg. Mureș), urmată de un cuvânt al preotului romano-catolic Ciprian Iosif Scheianu (Stânceni), de cântările preotului ortodox Adrian Stoian (Toplița) și de o agapă creștinească.

Schitul Stânceni, situat într-o vale din Carpați, în județul Mureș, s-a remarcat prin efervescența activității sale culturale și misionare, întreținută de neobosita și erudite Maică stareță Éliane Poirot. Biblioteca schitului este o adevărată comoară, conținând aproximativ 30.000 de titluri din domeniul teologiei și patristicii.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu