Comunicat de presă, 12 decembrie 2018

Activități și demersuri semnificative ale Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului în domeniile educației, cercetării, culturii

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 12 decembrie 2018

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Marți, 11 decembrie 2018, Comisia pentru învățământ, știință tineret și sport a organizat o dezbatere cu tema „Activități și demersuri semnificative ale Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului în domeniile educației, cercetării, culturii”, la care au participat Excelența Sa, domnul prof. dr. Emil Constantinescu președintele Consiliul Științific al Institutului, doamna Andreea Grecu Ciupala, director general, și domnul Dan Grigorescu, director științific.

Întâlnirea și dezbaterea, schimbul de opinii și informații, dialogurile dense, au vizat proiectele de cercetare ale Institutului, parteneriatele și relațiile internaționale, forme prin care se conturează recunoașterea, aprecierea și vizibilitatea cercetării românești.

În intervenția susținută, domnul prof. dr. Emil Constantinescu a precizat că ideea de a înființa acest Institut a pornit de la participarea la numeroase evenimente internaționale care aveau drept temă centrală cultura păcii și a diplomației culturale.

”Cu ocazia conferinţei internaţionale „Levantul, leagănul diplomaţiei culturale. Redescoperind Mediterana”, cea mai mare conferință inter-religioasă și inter-academică, de la Bucureşti, din mai 2013, la care au participat numeroși șefi de state, de parlamente, înalte fețe bisericești, s-a semnat „Iniţiativa Levant pentru Pace Globală”, o declarație a culturii păcii prin diplomație culturală. Coaliţia Interparlamentară pentru Etică Globală (IPCGE), cunoscută pentru iniţiativele sale din ultimii zece ani în domeniul culturii păcii, a solicitat să fie prezentată această Iniţiativă la sediul Naţiunilor Unite din New York, la sediile UNESCO din Paris şi Geneva, în Congresul SUA, în Knesset-ul israelian şi în parlamentele mai multor ţări. Ulterior, iniţiativa a fost adoptată de 35 de deputaţi din Parlamentul European. În septembrie 2013, s-a propus înfiinţarea unui Centru de Excelenţă al Academiei Mondiale de Artă şi Ştiinţă (WAAS) la Bucureşti, luând în considerare prestigiul şi anvergura ştiinţifică a învăţământului superior şi al şcolii de cercetare româneşti. În octombrie 2013, participanţii la World University Consortium (WUC) au exprimat suportul lor pentru această decizie, apreciind că acest centru îşi va putea aduce o contribuţie importantă la elaborarea unei noi paradigme pentru societatea globală a secolului XXI şi la proiectul Universităţii Mondiale, iniţiat cu 60 de ani în urmă de fondatorii WAAS”, a precizat domnul prof. dr. Emil Constantinescu.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a fost creat ca un centru al excelenței, după modelul Institutului de Studii Avansate Princeton, fiind înfiinţat de Parlamentul României, prin Legea nr. 117/2017. Institutul îşi propune să devină unul din forurile mondiale de excelenţă care determină direcţiile ştiinţifice şi priorităţile unor domenii de studiu și cercetare şi care poate stabili o reţea de contacte şi colaborări dintre cercetătorii români şi cei din alte institute de studii avansate din lume, contribuind la o mai mare vizibilitate a cercetării ştiinţifice româneşti.  Concepută ca un dialog pluriform între cercetarea istorică şi prezent, ca o formă de diplomaţie culturală multilaterală, activitatea Institutului se poate dezvolta în colaborare cu forurile academice - World Academy of Art & Science, Academia Română şi institutele de profil, marile universităţi din întregul spaţiu al Levantului - dar şi cu centrele de reflecţie, think-tank-urile specializate, cu diplomaţii şi decidenţii din diferitele ţări ale regiunii, cu UNESCO şi World Monument Fund, promovând dialogul cultural şi interconfesional, reuniunile pe teme de interes regional, măsurile de protecţie a patrimoniul natural şi cultural atât de bogat al Levantului.

Domnul director Dan Grigorescu a subliniat că ”în acest an, la aniversarea a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România, Institutul desfășoară proiectul-pilot Dobrogea - martor al civilizațiilor milenare ale Levantului, un concept nou, de abordare inter-disciplinară, în care sunt implicați profesori și studenți de la universitățile din Constanța, ce are ca obiectiv studierea patrimoniului cultural și natural într-o abordare holistică, ce permite cunoașterea și valorificarea acestuia, cunoașterea istoriei și culturii etniilor.”

S-au abordat și probleme controversate, s-au formulat precizări legate de rațiunea înființării Institutului, modul de finanțare și decontare a alocărilor bugetare, organizarea instituțională, plata deplasărilor, colaborările cu ONG-urile de specialitate.

În contextul dezbaterii și al întrebărilor formulate, domnul prof. dr. Emil Constantinescu a menționat și problemele de ordin organizatoric pe care le-a întâmpinat Institutul în acest an, având în vedere că inițial legislația în vigoare nu prevedea angajarea cercetătorilor într-un astfel de institut și nu se puteau achiziționa bunuri mobile și imobile, necesare funcționării centrului.

Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a subliniat ”necesitatea creării mecanismelor și contextelor internaționale pentru a face cunoscute proiectele de cercetare românești pe plan european și mondial. Cercetarea românească, valorile culturale și tradițiile, patrimoniul cultural sunt cărți de vizită care ne recomandă în relația cu alte institute, academii, universități și foruri prestigioase. Apreciem activitatea Institutului și anticipăm un rol major al acestuia în promovarea culturii și a identității românești, a cercetării științifice, a mediului universitar și academic, la un înalt nivel de reprezentare.”

Pe parcursul întrevederii, au avut intervenții domnul deputat Robert Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, doamna vicepreședinte Theodora Șotcan, domnul deputat Viorel Stan, secretar al Comisiei. La dezbateri au exprimat succinte puncte de vedere domnii deputați Nicolae Georgescu, Lavinia Corina Cosma, Cristinel Romanescu, Alexandru Rădulescu, Vasile Cîtea, Rodica Boboc, Dan Răzvan Rădulescu.

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport este preocupată de provocările multiple aflate în fața educației și a cercetării în secolul XXI, de noile tehnologii, de promovarea excelenței științifice și a reușitelor învățământului superior românesc prin abordarea evoluțiilor și a dezvoltării sociale, științifice, culturale, având în vedere că cercetarea și inovarea au rolul de a stimula creșterea economică, creativitatea, dar și de a genera bunăstare și noi locuri de muncă.

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu