Institutul Levant acordă titlul și statutul de cercetător asociat

Consiliul Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a instituit statutul de cercetător asociat ISACCL. Aveți posibilitatea de a deveni cercetător asociat, care vă oferă dreptul la participarea la activitățile Institutului și la reprezentarea ISACCL la conferințe internaționale și în proiecte de cercetare din sfera activităților sale, precum și accesul la sursele documentare ale ISACCL, dacă îndepliniți condițiile de eligibilitate, prezente în următorul regulament. Dosarul de candidatură se poate depune fizic, la sediul Institutului, sau online, în format PDF și trebuie să conțină: CV, lista lucrărilor publicate, lista conferințelor susținute, lista proiectelor derulate, o scrisoare de intenție și trei dintre studiile pe care candidatul le consideră reprezentative din punct de vedere științific.
Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați următorul regulament, precum și statutul cercetătorului asociat.

Statutul cercetătorului asociat al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Regulament privind acordarea titlului de cercetătorul asociat al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu