Cel de-al 43-lea Congres al Academiei Româno-Americane de Artă și Știință

Salonic, Grecia, 10-11 iunie 2019

În perioada 10-11 iunie 2019, Președintele Emil Constantinescu și directorul general al ISACCL, Luiza Niță, au luat parte la cel de-al 43-lea Congres al Academiei Româno-Americane de Artă și Știință (A.R.A.), eveniment organizat de către A.R.A. și Universitatea Aristotel din Salonic, cu sprijinul Academiei Române, Academiei de Științe Medicale a României și Academiei Române a Oamenilor de Știință și aflat sub patronajul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Academia Româno-Americană de Artă și Știință (A.R.A.) a fost înființată în anul 1975 de către un grup de intelectuali români stabiliți în Statele Unite ale Americii, și a fost concepută drept un for deschis în cadrul căruia cercetători, academicieni, intelectuali și oameni de știință români să își poată expune, dezbate și disemina descoperirile și teoriile în diverse domenii științifice, precum dreptul, filosofia, teologia, istoria, științele politice, antropologia, lingvistica, studiile literare, studiile economice, protecția mediului înconjurător, biologia, medicina, ingineria, matematicile aplicate, fizica sau chimia. În prezent, A.R.A. numără aproximativ 220 de membri și, încă de la înființare, s-a bucurat de sprijinul unor nume sonore în lumea academică și intelectuală românească, personalități precum Eugen Ionesco, Mircea Eliade, Virgil Gheorghiu, George E. Palade sau Dumitru-Dorin Prunariu.

La 10 iunie 2019, sesiunea de deschidere a celui de-al 43-lea Congres al A.R.A., prezidat de dr. Lucian Dindirică de la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova și de Consulul general al României la Salonic, Sabina-Mădălina Șomăcescu, a avut parte de intervenții din partea prof. univ. dr. Apostolos Patelakis de la Institutul de Studii Balcanice din Salonic, din partea Rectorului Universității Aristotel din Salonic, prof. univ. dr. Pericles A. Mitkas, din partea Consulului general al Statelor Unite la Salonic, Gregory W. Pfleger și din partea președintelui Emil Constantinescu, care a susținut un discurs cu titlul Miturile Greciei Antice și educația bazată pe cunoașterea naturii umane. Acesta a reliefat importanța unui sistem educațional bazat pe valori morale umane atât pentru civilizațiile Antichității cât și pentru lumea contemporană, și a atras atenția asupra pericolului pierderii acestora în contextul actual al unui pragmatism economic nestăvilit care riscă să pună în pericol însăși fundamentele sociale și culturale ale civilizației moderne.

Mai târziu, în cadrul sesiunii plenare din aceeași zi, președintele Constantinescu a susținut un discurs cu titlul Managementul inteligent al resurselor minerale ca fundament al unei strategii de dezvoltare durabilă, în care a subliniat importanța unei abordări sustenabile, științifice și aplicate a resurselor minerale pentru dezvoltarea echilibrată și durabilă a regiunilor intra- și inter-statale, prin implicarea activă a comunității academice în elaborarea și gestionarea proiectelor de extracție și valorizare a resurselor subterane ale statelor.

În cadrul aceleiași sesiuni, directorul general al ISACCL, Luiza Niță, a prezentat un scurt istoric al Institutului, reliefând misiunea acestuia, obiectivele, activitățile și proiectele sale științifice actuale și viitoare.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu