România în elita academică mondială 2017-2023

Laura Ganea (ed.)

România în elita academică mondială 2017-2023

Laura Ganea (ed.) România în elita academică mondială 2017-2023 - Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

»»» descărcarea este disponibilă pe capitole sau pentru tot volumul

Cuprins

Argument 

CONCEPTE
RAȚIUNEA ȘI MISIUNEA UNUI INSTITUT DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI ÎN ROMÂNIA • Emil Constantinescu 

Rădăcini levantine
Genealogia academică levantină în modernitate
Premisele unei noi abordări: de la diferență și indiferență la înțelegerea Celuilalt
Redescoperirea Levantului: o șansă pentru civilizația occidentală a secolului XXI

CONCEPTE
UNIVERSITATEA DINCOLO DE ZIDURI • Dan Grigorescu

Protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural în Levant
Rolul universităților în dezvoltarea durabilă a regiunilor
Misiunea unui institut de studii avansate: promovarea abordărilor holistice, a inovației și interdisciplinarității
Geoparc UNESCO în Dobrogea

CONCEPTE
TEME ȘI PRINCIPII DE DIPLOMAȚIE CULTURALĂ ȘI DIALOG INTERRELIGIOS ÎN SECOLUL AL XXI-LEA • Cătălin-Ștefan Popa

Principii esențiale de diplomație culturală și dialog interreligios
Viziunea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
Un pelerinaj în care călătorim „unul alături de celălalt”
Armonizarea abordărilor divergente dintre etnii și religii

ISTORIC
INIȚIATIVA LEVANT PENTRU PACE GLOBALĂ. DEMERS TRANSFORMAT ÎNTR-UN INSTITUT DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA PĂCII • Alice Boboc

Levantul, un laborator pentru cultura păcii
Forum la București: Redescoperirea Mediteranei
„Inițiativa Levant pentru pace globală” în Parlamentul României
„Inițiativa Levant pentru pace globală” în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului. Spre pace prin educație
„Inițiativa Levant pentru pace globală” în Consiliul Europei
Studii de caz în zonele sensibile ale Levantului

ISTORIC
ACADEMIA MONDIALĂ DE ARTĂ ȘI ȘTIINȚĂ. SAVANȚI ÎN SLUJBA PĂCII • Maxim Onofrei

WAAS@60. Retrospectivă și reflecții
Leadership și guvernanță globală
Știință și valori umane. Integrarea cunoașterii
Educație centrată pe persoană
O rețea a rețelelor

ORGANIZARE
INSTITUTUL DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI. ȘASE ANI DE EXCELENȚĂ ÎNTR-O REȚEA A REȚELELOR ACADEMICE ȘI INSTITUȚIONALE • Luiza Popa

Pledoarie pentru o cultură a păcii prin educație
Consiliul Științific
Consiliul Consultativ
Conferința internațională „Prin diplomație culturală spre o pace durabilă”, actul de naștere al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
În slujba securității umane, într-o „rețea a rețelelor”

PROGRAME DE CERCETARE
DOBROGEA, MARTOR AL CIVILIZAȚIILOR MILENARE ALE LEVANTULUI • Dan Grigorescu (coordonator), Constantin Haită, Ioan Scutelnicu, Daniel Iosif, Ștefan Horia Marincea

Un program fanion al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului • Dan Grigorescu
Trasee științifice și culturale pe întinsul Dobrogei
Ideile prind contur. Conferințe naționale și internaționale, mese rotunde și consfătuiri
Cercetarea relației dintre geologic și biologic, temă de master la Universitatea „Ovidius” din Constanța
Abordarea holistică a patrimoniului natural și cultural – sursă a dezvoltării durabile a regiunilor
Geoparcul dobrogean are arhitect, dar așteaptă constructorii
Sistem informatic geografic pentru patrimoniul natural și cultural din Dobrogea • Constantin Haită, Daniel Iosif, Ștefan Horia Marincea

PROGRAME DE CERCETARE
ISTORIA CULTURALĂ A BALCANILOR • Antoaneta Olteanu, Mihaela Iacob, Daniela Mihai, Liviu Iancu, Mihai-Bogdan Marian, Constantin Haită, Daniel Iosif

Balcanii, zonă de circulație a culturii levantine
Mitologie balcanică • Antoaneta Olteanu
Regiunea danubiano-pontică, din paleolitic până la colonizarea greco-romană și stăpânirea bizantină • Mihai-Bogdan Marian, Constantin Haită, Daniel Iosif
Cercetarea monumentelor și artefactelor de la Histria. De la cunoașterea trecutului, la reflecția asupra prezentului • Liviu Iancu
Moesia/Moesia Inferior/Scythia – provincie periferică a lumii romane și romano-bizantine • Mihaela Iacob
Școala de Vară de la Cetatea Carsium: istorie, arheologie, antropologie, patrimoniu cultural și natural • Daniela Mihai
De la hegemonia otomană la globalizare • Mihai-Bogdan Marian, Constantin Haită, Daniel Iosif

PROGRAME DE CERCETARE
ISTORIA RECENTĂ. DE LA REVOLUȚIILE DIN ESTUL EUROPEI LA PRIMĂVERILE ARABE. DE LA SFÂRȘITUL RĂZBOIULUI RECE LA RĂZBOIUL DIN UCRAINA • Emil Constantinescu, Laura Ganea, Alexandru Florea

Istorie și mit. Revoluțiile anticomuniste din Europa de Est • Emil Constantinescu
România, caz particular • Laura Ganea
După 30 de ani: ecouri ale trecutului, în fiecare pas spre viitor • Emil Constantinescu
Primăverile Arabe. O evaluare khalduniană • Alexandru Florea
25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic România-SUA. Un model pentru sud-estul european • Laura Ganea
Consecințele globale ale Războiului din Ucraina • Emil Constantinescu

RESPONSABILITATEA MEDIULUI ACADEMIC
LUMEA POST-PANDEMIE ÎNTRE RĂZBOI ȘI PACE • Oana-Elena Brânda

Situații de criză
Anticiparea viitorului. Gândirea românească și o perspectivă multidisciplinară internațională
Abordări globale ale lumii post-pandemie
Zona Mării Negre: O abordare regională a dezvoltării durabile post-pandemie
Tinerii despre lumea viitorului
Între pandemie și război. Inițiative internaționale la care a aderat Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
„Minunata lume nouă”, o ecuație cu multe necunoscute
Șocul războiului

RESPONSABILITATEA MEDIULUI ACADEMIC
UNIUNEA EUROPEANĂ ÎNTRE SPERANŢE ŞI ANXIETĂŢI • Emil Constantinescu

Europa viitorului: uniune politică, economică sau spirituală?
Viitorul politicii externe a Uniunii Europene
Granițele politice și granițele culturale ale Europei
Provocările multiculturalismului înăuntrul și în afara Uniunii Europene
Spre o Europă a cetățenilor

CONFERINȚE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE
DIPLOMAȚIA CULTURALĂ, SUPORT AL DIPLOMAȚIEI PARLAMENTARE • Emil Constantinescu, Cătălin-Ștefan Popa, Oana-Elena Brânda

Un alt concept asupra lumii viitorului pus sub semnul unui nou umanism • Emil Constantinescu
Abordări istorice, actuale și perspective • Cătălin-Ștefan Popa
Diplomația culturală și provocările secolului XXI • Oana-Elena Brânda

CONFERINȚE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE
LEVANTUL, LEAGĂNUL RELIGIILOR ABRAHAMICE • Cătălin-Ștefan Popa

O platformă mondială de cooperare între liderii religioși, mediul academic și societatea civilă
De la București la Auckland, de la Kottayam la Cambridge, de la Ierusalim la Nashville: dăruire față de Levant și borne istorice ale comunităților religioase

CONFERINȚE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE
ISTORIA CULTURILOR ȘI CIVILIZAȚIEI LEVANTULUI • Emil Constantinescu, Marius Oprea, Liviu Iancu, Daniela Mihai, Ana-Maria Răducan, Simona Deleanu-Mareș

Precursori • Emil Constantinescu
Cunoașterea trecutului, înțelegerea prezentului • Daniela Mihai, Ana-Maria Răducan, Simona Deleanu-Mareș
Textilele și războiul în preistorie și antichitate. Întemeierea unei noi direcții de cercetare printr-o conferință internațională
organizată la București • Liviu Iancu
Arheologia victimelor comunismului • Marius Oprea

CONFERINȚE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE
PATRIMONIUL NATURAL ȘI CULTURAL, ÎNTRE NECUNOAȘTERE ȘI IGNORARE • Dan Grigorescu

Patrimoniul natural și cultural, sursă a dezvoltării durabile a regiunilor
Patrimoniul cultural, un tezaur național insuficient valorificat
Patrimoniul natural în stare de criză

ȘCOLI INTERNAȚIONALE
ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE ȘI POSTBIZANTINE • Ana-Maria Răducan

Reprezentări ale Bizanțului în istorie, literatură și artă
Stabilitate și schimbare la granițele Imperiului Bizantin și ale civilizației postbizantine
Cultura și spiritualitatea bizantină și postbizantină în Moldova, Valahia și Balcani
Rețele de cunoaștere și transmiterea înțelepciunii în epoca bizantină și postbizantină
Memorie și uitare în Bizanț

ȘCOLI INTERNAȚIONALE
ȘCOALA ANUALĂ INTERDISCIPLINARĂ DE GREACĂ VECHE, EGIPTOLOGIE ȘI LIMBI ORIENTALE • Ana-Maria Răducan

O inestimabilă moștenire culturală
Viață și moarte în Antichitate
Cosmogonia sau mituri despre creația lumii în literaturile clasice și orientale
Timp și spațiu în Antichitate

BIBLIOTECA
CĂRȚILE LEVANTULUI • Emil Constantinescu, Liviu Iancu

Puterea cărții • Emil Constantinescu
O imensă valoare bibliofilă • Liviu Iancu

APARIȚII EDITORIALE
COLECȚII ȘI PERIODICE. DE LA CUNOAȘTEREA TRECUTULUI LA ANTICIPAREA VIITORULUI • Simona Deleanu-Mareș

Șase ani de existență transpuși într-un catalog editorial bogat și divers

COLECȚII

SAVANȚI ROMÂNI ÎN CERCETAREA LEVANTULUI
Emil Condurachi: Pars Orientis. Studii de istorie a culturii europene • Alexandru Suceveanu
Mihai Berza: De la Méditerranée à la Mer Noire • Andrei Pippidi
Zoe Petre: De la Mer Égée au Pont Euxin. Études d’histoire politique et culturelle antique • Florica (Bohîlțea) Mihuț

STUDII DE ISTORIE A LEVANTULUI
Interculturalitate și dinamism social în Dobrogea contemporană • Florica (Bohîlțea) Mihuț
Relațiile româno-turce în perioada modernă • Tasin Gemil
Istoria Georgiei. Din cele mai vechi timpuri până în secolul al XXI-lea • Nikoloz Nikolozishvili
Byzantium – An unending civilization • Athanasios Semoglou

LEVANTUL, LEAGĂNUL RELIGIILOR ABRAHAMICE
Papa Ioan Paul al II-lea în România. Dialogul catolic-ortodox la nouă secole de la Marea Schismă • Cătălin-Ștefan Popa
Levant, Cradle of Abrahamic Religions • Cătălin-Ștefan Popa

ISTORIA RECENTĂ ȘI ANTICIPAREA VIITORULUI
Parteneriatul Strategic România- SUA: 25. Garanție de securitate pentru România în mileniul 3 • Constantin Hlihor
Lumea post-pandemie între război și pace • Oana-Elena Brânda

PERIODICE

The International Journal of Levant Studies • Emil Constantinescu
Natur-Culturalia • Dan Grigorescu
Paleontological heritage and Geoconservation in UNESCO
European Geoparks • Ioan Scutelnicu

EXPOZIȚII
MĂRTURII ALE CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI SPAȚIULUI LEVANTIN • Raluca Velicu, Alice Boboc, Dinu Dinulescu, Maxim Onofrei, Ioan Scutelnicu

De la minerale la obiecte de artă din zona Levantului • Maxim Onofrei, Ioan Scutelnicu
Tradiție și identitate. Comunitatea musulmană din Dobrogea • Raluca Velicu, Dinu Dinulescu
Artefacte din Balcani, Caucaz, Orientul Mijlociu și Nordul Africii • Raluca Velicu, Dinu Dinulescu
Istoria recentă pe firul confesiunilor. La 25 de ani de la lansare, expoziții-mărturii despre Parteneriatul Strategic România-SUA • Alice Boboc, Ioan Scutelnicu

PARTENERIATE
COLABORARE ACADEMICĂ ÎN CONTEXT NAȚIONAL, REGIONAL ȘI GLOBAL • Maxim Onofrei

Dialog pluriform cu instituții de prestigiu

ECHIPA
CERCETĂTORI CONSACRAȚI ȘI TINERI CU EXPERTIZĂ MULTIDISCIPLINARĂ

De la istorie, științe politice și diplomație la natură, cultură și societate

 

»»» descărcați aici volumul integral România în elita academică mondială 2017-2023, Laura Ganea (ed.)