Natur-Culturalia vol. I

Natur-Culturalia vol. I

Dan GRIGORESCU (editor coordonator)

Natur-Culturalia vol. I Dan GRIGORESCU Editor coordonator: Editura Vergiliu

 

»»» descărcarea este disponibilă pe capitole sau pentru tot volumul

Cuprins

Un act de generozitate academică (Emil Constantinescu)

Calendarul Pământului (Dan Grigorescu)

Reconstituirea geografiilor din trecutul Pământului (Dan Grigorescu)

Dacian şi Romanian – etaje în stratigrafia timpului geologic din Balcani (Dan Grigorescu şi Mihaela Melinte-Dobrinescu)

Speciile invazive – un aspect cotidian nedorit (Marius Skolka)

Oraşul integrat mediului natural – între dorinţă şi realizare (Cristian Iojă)

Tell-urile civilizaţiei Gumelniţa (Constantin Haită)

În umbra Casienilor (Valentina Mihaela Voinea şi Bartƚomiej Szomoniewski)

Şcolile aromânilor (Kopi Kyçyku)

Comunitatea ruşilor lipoveni şi convieţuirea din Dobrogea (Iuliana Titov)

Comunitatea turcă din Dobrogea (Daniela-Mirela Pleşoianu)

Diplomaţie culturală la începutul secolului XX: Balcicul Reginei Maria (Oana-Elena Brânda)

Stan Greavu-Dunăre, primul bibliograf al Dobrogei (Daniel Iosif)

Ovidiu – prin ochii cititorilor săi de pe tărâmul dobrogean (Ana-Maria Răducan)

Viaţa şi jurisdicţia din regiunea Orientului Mijlociu şi a Africii de Nord – câteva repere (Ioan Alexandru Florea)

Evoluţionism şi creaţionism (Dan Grigorescu)

Prezentarea autorilor

 

»»» descărcați aici Natur-Culturalia vol. I