Natur-Culturalia vol. III

Natur-Culturalia vol. III

Dan GRIGORESCU (editor coordonator)

Natur-Culturalia vol. III, Dan GRIGORESCU (editor coordonator)

 

Cuprins

Introducere

Valorile culturale ale Naturii (Dan Grigorescu)

Relația om-natură între utopie și realism, ideologie și interese, priorități și riscuri (Emil Constantinescu)

Dobrogea – Zonă de multiculturalitate și multietnicitate (Paula Popoiu)

Cercetarea arheologică a locuirilor preistorice în peşterile din Dobrogea (Constantin Haită)

Câteva date despre Hârșova otomană (Daniela Mihai)

Un pod între lumi. Posibile linii de evoluție din preistorie ale unor motive din ornamentica tradițională (Dan Arhire)

Schimburile la mare distanță, o premisă esențială a revoluției neolitice în Balcani (Mihai-Bogdan Marian)

Specii invazive în apele dulci continentale (Marius Skolka)

Dinamica locuirilor eneolitice de pe valea Casimcei (mileniul V î.Hr.) (Valentina Mihaela Voinea și Bartłomiej Szmoniewski)

Numismați la Accademia di Romania în perioada interbelică (Mihaela Iacob)

Constantin Brătescu și Analele Dobrogei (Daniel Iosif)

PREZENTAREA AUTORILOR

 

»»» descărcați aici Natur-Culturalia vol. III