Interculturalitate și dinamism social în Dobrogea contemporană

Interculturalitate și dinamism social în Dobrogea contemporană

Florica (Bohîlțea) Mihuț (coordonator)

Interculturalitate și dinamism social în Dobrogea contemporană – Florica (Bohîlțea) Mihuț (coordonator)

 

»»» descărcarea este disponibilă pe capitole sau pentru tot volumul

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE

FOREWORD

PREZENTAREA AUTORILOR

Elena Luiza Niță – Educație și cultură, problematica regiunii pontice dobrogene în secolele XIX‐XXI

Ana‐Maria Răducan – „Munci și zile”. Reprezentări antice ale „oamenilor pământului” din Dobrogea

Narcisa‐Alexandra Știucă – Sărbătoarea – text și context de studiu al etnicității

Iuliana Titov – Identități și interculturalitate în nordul Dobrogei

Alexandru Chiselev – Maslenița la rușii lipoveni din Dobrogea de Nord: permanență și dinamică

Mirela Kozlovsky – Repertoriul de cântece meglenoromâne – element de identitate comunitară

Corina Iosif – Între identitate culturală și frontiere etnice: aromânii din Dobrogea

Nistor Bardu, Cosmin Căprioară – Reflexia multilingvismului balcanic în realitatea etnolingvistică din Dobrogea

Neriman Hasan – Cercetări cu privire la graiurile turcești din Dobrogea

Ionela Carmen Banța – Scurt istoric al comunității italiene din Oltenia

Cristina‐Valentina Dafinoiu – Comunitățile grecești din Dobrogea și legăturile lor cu patria‐mamă

Enache Tușa – Interferențe multiculturale în Dobrogea 1900‐1950. O analiză a investigațiilor „Școlii Sociologice de la București”

Florica (Bohîlțea) Mihuț – „Dobrogea este drumul vântului” – autobiografie din satul dobrogean Osmanfacî (azi, Bărăganu)

Alexandru Ș. Bologa – Dobrogea at 140 Years after its Union with the Romanian State. An Example of Westpontic Multiethnic Understanding. Prezentare de carte

PROMOVAREA MODELULUI MULTICULTURALITĂȚII DIN ROMÂNIA ÎN TUNIS

Petre Constantin – Confesiuni diplomatice pe marginea unei expoziții românești privind pluralismul etnic din Dobrogea

Doina Păuleanu – Un model de conviețuire interetnică unic în spațiul european

»»» descărcați aici volumul integral Interculturalitate și dinamism social în Dobrogea contemporană