După prelegerile de egiptologie și cursurile practice de greacă veche, ultima zi a Școlii a fost dedicată limbii siriace și limbii ebraice biblice.
Dr. Cătălin-Ștefan Popa (ISACCL), în prelegerea sa „Pelerinajul, un timp sacru într-un spațiu sacru. Exemple din literatura siriacă” a vorbit despre specificul pelerinajului în spațiul siriac, în raport cu alte spații răsăritene. Exemplele din literatura siriacă indică faptul că rezultatul final al acestui act este apropierea de un context sacru și crearea unei alte realități spirituale, prin anticipație și așteptare, sprijinită de textul biblic. Călătoriile la locurile sfinte din Ierusalim, Antiohia, Egipt sau la părinții îmbunătățiți implicau diverse practici și ritualuri, în urma cărora credincioșii căutau să dobândească sfințenia.

 

 

Dr. Beniamin Chircan (Universitatea din București) a prezentat o fascinantă introducere în ebraica biblică. Vorbitorul a ilustrat stadiile de dezvoltare ale limbii și ale alfabetului ebraic, noțiuni generale de citire, precum și modul de formare al unor cuvinte care desemnează timpul și spațiul, care dau mărturie despre mentalitatea ebraică. A urmat o prezentare a timpului verbal, strâns legată de perspectiva generală asupra timpului, care nu există separat de acțiunile care au loc în el, ci doar în relație cu istoria.

 

 

La finalul Școlii a fost anunțată tema celei de-a patra ediții (2023): „Viciu și virtute”. Le mulțumim călduros tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei ediții, conferențiarilor și participanților, pentru pasiunea și entuziasmul lor!

 

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu