Requesting information of public interest

Solicitarea informațiilor de interes public în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

Pentru solicitarea electronică vă rugăm să completați următorul formular:

[caldera_form id="CF5a0c60180fe03"]

Pentru solicitarea pe suport de hârtie, utilizând datele din pagina de contact, vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Model – Formular-tip cerere de informaţii de interes public