The Levant Initiative for World Peace in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

 Inițiativa Levant pentru pace globală în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei