Școala Anuală de Studii Bizantine – ediția 2021

ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE REPREZENTĂRI ALE BIZANȚULUI ÎN ISTORIE, LITERATURĂ ȘI ARTĂ

 

Școala anuală de studii bizantine și postbizantine Ediția a patra 15-21 septembrie 2021 Rețele de cunoaștere și transmiterea înțelepciunii în epoca bizantină și postbizantină

 

ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE ȘI POSTBIZANTINE

Ediția a patra

15-21 septembrie 2021

Rețele de cunoaștere și transmiterea înțelepciunii în epoca bizantină și postbizantină

 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în parteneriat cu Universitatea „Aristotel” din Salonic organizează în perioada 15-21 septembrie 2021, în format online, cea de-a patra ediție a Școlii anuale de studii bizantine și post-bizantine, cu tema „Rețele de cunoaștere și transmiterea înțelepciunii în epoca bizantină și postbizantină”. Directorul științific al manifestării este prof. univ. dr. Athanasios Semoglou (Universitatea „Aristotel” din Salonic).

Profesori confirmați: Prof. univ. dr. Athanassios Semoglou (Universitatea „Aristotel” din Salonic), prof. univ. dr. Claudia Rapp (Universitatea din Viena, Academia de Științe din Viena), prof. univ. dr. Alexander Alexakis (Universitatea din Ioanina), prof. univ. dr. Stratis Papaioannou (Universitatea din Creta), prof. univ. dr. Emil Dragnev (Universitatea de Stat din Moldova, prof. univ. dr. Ecaterina Lung, lect. univ. dr. Manuela Dobre (Universitatea din București), dr. Anca Dan (CNRS, Paris), dr. Mariana Bodnaruk (Al-Quds Bard College), dr. Andra Jugănaru (Universitatea „Aristotel” din Salonic).

Contribuțiile lor și ale tinerilor cercetători participanți vor fi publicate într-un volum de studii.

Cele trei ediții din anii trecuți

https://institutlevant.ro/scoala-anuala-de-studii-bizantine-editia-2020/

https://institutlevant.ro/scoala-anuala-de-studii-bizantine-editia-2019/

https://institutlevant.ro/scoala-anuala-de-studii-bizantine-editia-2018/

Tematica acestei ediţii a Școlii Anuale de Studii Bizantine propune o incursiune interdisciplinară în domeniul literaturii, istoriei, paleografiei, artei și arheologiei bizantine și post-bizantine, prin intermediul transmiterii cunoașterii. Aceasta presupune mai mulți factori: în primul rând, textele, care au circulat sub forma copiilor manuscrise, în al doilea rând, oamenii: profesorii și studenții, în calitate de transmițători și destinatari ai acestei cunoașteri, dar și diversele medii erudite de cititori, compilatori, copiști care produc, reproduc, reactivează texte noi și vechi, eventual comandate de un anumit sponsor și destinate unei anumite audiențe. Acestea au o dimensiune practică: oferă societății bizantine un suport cultural practic pentru anumite circumstanțe sociale în care era necesară dovedirea unei culturi vaste, dar sunt și un mijloc didactic de transmitere a tradiției antice peste secole. Orașele, la rândul lor, sunt cele care promovează și conectează această cunoaștere. Deși știința de carte era apanajul unei elite intelectuale, laice și clerice, copiii bizantini învățau să scrie și să citească în clasele primare, o educație mai înaltă fiind oferită viitorilor funcționari imperiali. Știința nu este considerată un fenomen pur abstract, ci este și subordonată vieții cotidiene. Dacă filosofia, artele și retorica erau studiate în cadrul învățământului superior, un loc important și accesibil tuturor îl ocupă cunoașterea lui Dumnezeu, înțelepciunea divină, transmisă prin preoți, în biserici și mănăstiri, prin actul liturgic și prin cele cinci simțuri.

Scopul Școlii este de a forma tineri cercetători – români şi străini – prin facilitarea accesului la noile surse şi metodologii din domeniu. Şcoala oferă experienţa nemijlocită a întâlnirii cu mari cercetători de renume mondial în domeniul studiilor bizantine. Se vizează crearea unei comunităţi de tineri bizantinişti, revitalizarea domeniului studiilor bizantine în România, valorificarea patrimoniului cultural romano-bizantin din regiunea Dobrogei şi întărirea legăturilor profesionale şi umane dintre profesorii şi studenţii români, pe de o parte, şi cei din străinătate, pe de altă parte, prin formarea de parteneriate și de mobilități internaționale.

Și anul acesta, din cauza condițiilor sanitare, cursurile Școlii se vor desfășura online, pe platforma zoom. În programul școlii sunt incluse: prelegeri ale profesorilor invitați, workshop-uri de prezentare a noilor surse și metodologii din domeniu, sesiuni de prezentare ale temelor masteranzilor și doctoranzilor, ateliere de paleografie și vizite virtuale.

Școala se va desfășura în format online și se adresează în principal studenților, masteranzilor și doctoranzilor, dar și altor categorii de persoane interesate. Aceștia vor primi diplome de participare.

Pentru înscrieri și alte detalii organizatorice vă rugăm să scrieți un mail la adresa office@institutlevant.ro și raducan_ana_maria@institutlevant.ro până la data de 13.09.2021.