Ideea de a coagula energiile creative ale mediului academic direcționându-le către elaborarea unor studii de impact, analize tematice dedicate, colecționarea de bune practici, formularea de direcții de reflecție și acțiune publică

Prof. dr. Dumitru Miron Președintele Comisiei de guvernanță universitară a Senatului Academiei de Studii Economice din București

 

 

Prof. dr. Dumitru Miron
Președinte al Senatului Academiei de Studii Economice din București

 

 

Apreciez ca foarte benefică ideea dumneavoastră de a coagula energiile creative ale mediului academic direcționându-le către elaborarea unor studii  de impact, analize tematice dedicate, colecționarea de bune practici, formularea de direcții de reflecție și acțiune publică.

Cred că dezbaterile pe care le intenționați pot aborda și aspecte cum ar fi:

  • Comutarea de la logica bazată pe conformare la cea bazată pe proactivitate în ce privește prestația românească pe scena integrării europene;
  • Tranziția de la Europa ca idee la Europa ca stare de fapt;
  • Plasarea în centrul dezbaterilor, dar și al acțiunilor concrete a modelului de dezvoltare la nivel european stabilindu-se echilibrul dezirabil între coeziune și competitivitate;
  • Trecerea de la o Uniunea Europeană a piețelor la una a rețelelor;
  • Plasarea vectorului economic în peisajul cultural și tranziția de la dezvoltare economică la prosperitate economică.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu