Prof. dr. Anca Dan (Centre de la Recherche Scientifique, Paris) a prezentat comunicarea „Memoria și uitarea oamenilor și a locurilor la gurile Dunării: Vicina și Chilia", în care a vorbit despre modul de lucru interdisciplinar prin care se poate realiza reconstrucția unor situri arheologice, prin confruntarea critică a noilor scenarii geomorfologice, realizate de o echipă de geografi și biologi de la Universitatea din București, cu informațiile din sursele scrise antice (hărți, texte istorice, inscripții), corelate cu descoperirile arheologice. Vorbitoarea a ilustrat rezultatele proiectului geoarheologic românesc, evoluția brațului Chilia și reconstrucția siturilor antice și bizantine Vicina și Chilia, avansând ipoteza că Vicina corespunde vechiului Noviodunum și că fortificația bizantină de la Licostoma care apare în sursele istorice este cea din Chilia Nouă.

 

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu