În ultima zi a Școlii Anuale de Studii Bizantine, participanții au audiat comunicarea dnei lect. univ. dr. Manuela Dobre (Universitatea de Istorie), „Intelectuali și cultură în Bizanțul secolului al XV-lea", care a expus peisajul cultural și educațional din secolul al XV-lea, așa cum reiese din scrierile istoricilor vremii, Critobul și Laonic Chalcocondil, punând accent pe naționalismul grecesc și pe interesul occidentalilor față de limba greacă.
În final, participanții s-au bucurat de prezența renumitei bizantiniste Claudia Rapp (Universitatea din Viena, Academia de Științe din Austria), care a participat la sesiunea de întrebări și răspunsuri care a urmat fascinantei sale prelegeri, intitulată „The Monastery of Saint Catherine in Sinai and Its Manuscripts", care a analizat impresionanta colecție de manuscrise păstrate în faimoasa mănăstire, site UNESCO, scrise în treizeci de limbi ale creștinătății, evidențiind cele mai noi descoperiri făcute din palimpseste. Cele mai spectaculoase descoperiri sunt o versiune iudeo-arabică a Genezei și a Exodului, un poem mitologic despre zeul Dionysos, necunoscut până acum, care va fi publicat în curând de către drd. Giulia Rosetto.
Dr. Ana-Maria Răducan, responsabilul proiectului Școlii Anuale de Studii Bizantine, și-a exprimat recunoștința față de toți cei implicați în acest eveniment și a anunțat tema celei de-a cincea ediții: memorie și uitare în Bizanț. Vă mulțumim călduros tuturor celor care ați fost alături de noi!

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu