În ziua a treia a continuat sesiunea tinerilor cercetători: mast. Olga Vlachou (Universitatea Națională și Capodistriană din Atena: „The Political Implications of Education Through Michael Choniates' Network"), drd. Dimitrios Kotsaris (Universitatea din Ioanina: „Elements of Classical Literary Tradition in the Letters Corpus of Euthymios Malakes"), drd. Olga Gkiouleka (Universitatea din Ioanina: „Towards a New Critical Edition of Markos Defaaranas' Poem „Logoi didaktikoi tou patros pros ton uion"), drd. Andrii Kepsha (Universitatea Națională din Uzhhorod, Ucraina: „A Centre or a Periphery? Vision of Constantinople in the Crusader's and Rus' Sources in the 13th Century"), care au prezentat rezultatele cercetărilor lor. Primii doi vorbitori s-au aplecat asupra corpusului epistolar a doi autori bizantini din secolul al XII-lea, un celebru mitropolit din Constantinopol, Mihail Choniates, respectiv un cărturar provincial, E. Malakes. Olga Gkiouleka a prezentat planul unei noi ediții critice a unui poem didactic din secolul XVI scris de Markos Defaranas, iar Andrii Khepsha viziunea Constantinopolului din timpul celei de-a patra cruciade. Aceștia au arătat pe rând, importanța educației și a relațiilor sociale din sistemul politic bizantin, mentalitățile și contribuțiile cărturarilor vremii la modelarea societății bizantine, precum și felul în care este văzut Celălalt, în lumina așteptărilor apocaliptice și a războiului.

În final, renumitul profesor Stratis Papaioannou (Universitatea din Creta) a susținut prezentarea „Memory and the Transmission of Textual Knowledge in Byzantium", în care a evidențiat rolul fundamental al memoriei pentru crearea și menținerea unei identități politice, religioase, sociale, culturale, precum și modurile de instrumentalizare a memoriei prin selecția (ekloge), citarea, comentarea și interpretarea textelor bizantine și despre florilegii, dicționare și comentarii, care erau folosite intensiv în Bizanț.

 

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu