Joi, 17 septembrie 2020

 

În ultima zi a Școlii Anuale de Studii Bizantine și Postbizantine, participanții au putut audia prelegerea doamnei conf. dr. habil. Mădălina Vârtejanu-Joubert (INALCO, Paris), directorul științific al acestei manifestări, care a descris caracteristicile Talmudului ca text enciclopedic, polifonic și fondator pentru iudaismul rabinic: “Le Talmud en contexte byzantin” („Talmudul în context bizantin”). Aceasta a fost urmată de un studiu de caz: determinarea noțiunii de „spațiu idolatru", în contextul politic romano-bizantin: îngustarea orizontului spațial și necesitatea găsirii unui modus vivendi într-un spațiu saturat de semnificații negative.

Domnul prof. dr. Zachary Chitwood (Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz), a evidențiat rolul comunităților monastice din Muntele Athos în perioada bizantină, din perspectiva istoriei sociale, a leadership-ului bisericesc, a schimburilor și patronajelor intelectuale, în comunicarea sa intitulată “The Eye of the Oikoumene: Mount Athos as the Center of Byzantine World” („Muntele Athos în centrul lumii bizantine”). Aceasta este o parte din proiectul său „ERC starting grant”, intitulat “Mount Athos in Medieval Eastern Mediterranean Society: Contextualizing the History of a Monastic Republic (ca. 850-1550)", care se desfășoară la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz și care urmărește crearea unei baze de date cu toate persoanele atestate la Muntele Athos în perioada 850-1550.

Domnul prof. univ. dr. Alexandros Alexakis (Universitatea din Ioanina) a evidențiat în comunicarea sa, „Byzantine Hagiography Looking North” („Hagiografia bizantină: o privire înspre nord”),impactul evenimentelor politice din Balcani din perioada medio-bizantină în conștiința oamenilor obișnuiți, așa cum sunt acestea reflectate în hagiografie. Vorbitorul a evidențiat interacțiunile dintre bizantini și bulgari, așa cum apar ele în viețile sfinților, și a evidențiat faptul că, în jurul căderii Imperiului Bizantin, accentul se mută asupra regiunilor geografice de la nord, care devin menționate din ce în ce mai des, mai ales ca spații ale neomartirilor.

La încheierea celei de-a treia ediții a Școlii Anuale de Studii Bizantine și Postbizantine, Sorina Chiper, unul dintre cursanți, le-a prezentat participanților o înregistrare cu troparul pascal „Hristos a înviat” a Corului Academic Byzantion, care participă an de an hramurile aşezămintelor monahale româneşti şi greceşti din Muntele Athos.  

În final, doamna conf. dr. habil. Vârtejanu-Joubert a tras concluziile acestei manifestări atât de bogate în semnificații și a anunțat tematica celei de-a patra ediții a Școlii Anuale de Studii Bizantine și Postbizantine din 2021 – “Learning Networks and the Transmission of Knowledge in Byzantine and Postbyzantine Era”. („Rețele de cunoaștere și transmiterea înțelepciunii în epoca bizantină și postbizantină”). Domnia sa și dr. Ana-Maria Răducan (responsabilul de proiect, ISACCL) au mulțumit tuturor profesorilor și participanților care au contribuit la crearea acestei experiențe minunate și, totodată, întregii echipe ISACCL pentru efortul depus în organizare.

 

Conf. dr. habil. Mădălina Vârtejanu-Joubert (INALCO, Paris), Talmudul în context bizantin („Le Talmud en contexte byzantin”) (în limba franceză)

 

Prof. univ. dr. Zachary Chitwood (Universitatea din Mainz), Ochiul Oikoumenei: Muntele Athos în centrul lumii bizantine („The Eye of the Oikoumene: Mount Athos as the Center of Byzantine World”) (în limba engleză)

 

Prof. univ. dr. Alexandros Alexakis (Universitatea din Ioanina), Hagiografia bizantină: o privire înspre nord („Byzantine Hagiography Looking North”) (în limba engleză)

 

Ceremonia de încheiere, Școala Anuală de Studii Bizantine 2020, Conf.dr. habil. Mădălina Vârtejanu-Joubert

 

BYZANTINE AND POST-BYZANTINE CULTURE AND SPIRITUALITY IN MOLDAVIA, WALLACHIA AND THE BALKANS

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu