Miercuri, 16 septembrie 2020

 

În cea de-a șasea zi a Școlii Anuale de Studii Bizantine și Postbizantine, Dr. Adrian Dumitru (Universitatea din București) a prezentat, în comunicarea sa intitulată „Minunile unei cărți peregrine: Cronica lui Eusebiu din Cezareea și importanța sa pentru studierea cronologiei Antichității” („The Wonders of a Wandering Book: The Chronicle of Eusebius of Caesarea and its Importance for the Study of the Chronology of Antiquity”), încercările de reconstrucție a originalului grec pierdut al Cronicii lui Eusebiu din Caesarea, de la Scaliger la Schoene. Vorbitorul a atras atenția asupra capcanelor care îl pot pândi pe cercetătorul grăbit ori neatent, în raporturile sale cu un text fundamental pentru cronologia lumii antice, text a cărui transmisie și structura rămân încă nu foarte bine cunoscute.

Lect. dr. Manuela Dobre (Universitatea din București) a prezentat, în lucrarea sa, "Imaginea românilor în izvoare bizantine din secolul XV", o comparație a surselor bizantine care vorbesc despre vlahi - Laonic Chalcocondil, Doukas, Sphrantzes, Critobul - evidențiind stereotipurile, motivele literare și rațiunile politice prin prisma cărora sunt portretizați vlahii, adesea intrați sub spectrul Celuilalt.

Drd. Adrian Negoiță (Universitatea din București) a prezentat comunicarea despre articularea discursului anti-islamic în literatura polemică grecească (secolele XVI-XVIII), o parte din teza sa de doctorat, în care a discutat, în mod special, o compilație de texte denumită sugestiv Saracenica, atribuită lui Nikolaos Karatzas (c. 1705-1787) și Dialogul dintre Panagiotis Nikousios (1613/21-1673), mare dragoman al Porții Otomane, și Vani Efendi, un renumit predicator musulman.

Ziua s-a încheiat cu prelegerea magistrală a prof. univ. dr. Claudia Rapp (Universitatea din Viena, Academia de Științe din Austria), "Viața de zi cu zi, religia și studiile manuscriptice: Cercetarea cărților de rugăciune bizantine (euchologia)" („Daily Life, Religion and Manuscript Studies: Researching Byzantine Prayer Books (Euchologia)”, care a diseminat rezultatele cercetării echipei sale de la Academia de Științe din Austria (Eirini Afentoulidou, Daniel Galadza, Ilias Nesseris, Giulia Rossetto, Elisabeth Schiffer). Scopul proiectului Euchologia este crearea unui census al tuturor manuscriselor care datează până în anul 1650 și care conțin cărți de rugăciuni (euchologia) folosite zilnic de către preoții locali. Cartea de rugăciune este văzută, așadar, drept un obiect de uz zilnic, iar rugăciunea, dincolo de aspectul său spiritual, este un text ce reflectă viața de zi cu zi a bizantinilor de toate nivelurile, fiind o prețioasă sursă de studiu pentru istoria socială.

 

Dr. Adrian Dumitru (Universitatea din București), Minunile unei cărți peregrine: Cronica lui Eusebiu din Cezareea și importanța sa pentru studierea cronologiei Antichității („The Wonders of a Wandering Book: The Chronicle of Eusebius of Caesarea and its Importance for the Study of the Chronology of Antiquity”) (în limba engleză)

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu