Marți, 15 septembrie 2020

 

Ziua de marți, 15 septembrie 2020, a reprezentat, prin bogăția și varietatea prezentărilor, un fascinant periplu interdisciplinar în cultura bizantină și postbizantină. Prima prelegere, cea a domnului dr. habil. Mihai-D. Grigore (Universitatea din Mainz), "Politicul ca dimensiune doxologică. Neagoe Basarab în dialog cu Erasmus, Luther și Machiavelli" („Doxology and Rule. Neagoe Basarab in Dialogue with Erasmus, Luther and Machiavelli (1513-1523)”, l-a plasat pe domnitorul român Neagoe Basarab în perspectiva largă europeană a vremii, alăturându-l unor intelectuali iluștri, de diferite confesiuni, care au scris opere parenetice în aceeași perioadă de timp. Vorbitorul a urmărit dinamica discursului religios și interpretările divergente asupra istoriei, asupra lui Dumnezeu și a rostului principelui și al omului în lume.

La secțiunea dedicată tinerilor cercetători, Drd. Ionuț Badea (Universitatea din București) a ilustrat aportul major pe care numismatica îl aduce în descifrarea evenimentelor istorice, arătând evoluția temelor și motivelor iconografice, în raport cu ideologia politică și religioasă a împăraților bizantini în prezentarea „Monetary Iconography Talks about the Byzantine Empire History (5th-12th centuries)”.

Într-o prezentare plină de erudiție și acribie filologică, Dr. Andra Jugănaru (Universitatea Aristotel din Salonic) a evidențiat din punct de vedere metodologic teoria rețelelor și importanța acesteia pentru o analiză interdisciplinară a colecțiilor de scrisori ale Părinților Capadocieni („A Network Analysis of the Cappadocian Fathers’ Letter Collections”).

Dr. Andrei Prohin (Institutul de Istorie, Chișinău, Republica Moldova), a prezentat în comunicarea “Semnele Sfârșitului Lumii prin istorie: O citire a Cronicii lui Simeon Logothet într-un manuscris slav din Moldova (1637) („Signs of the End of the World through History. A Reading of the Chronicle of Symeon the Logothete in a Slavic Manuscript from Moldavia (1637)” un manuscris slav unic din Moldova, puțin cunoscut, care păstrează cronica unui scriitor bizantin din secolul al X-lea, Simeon Logothetul, și care oferă o perspectivă eshatologică asupra lumii.

Ziua s-a încheiat cu prezentarea Dr. Antonio Pio di Cosmo ( Institutul Pontifical Oriental din Roma), care a prezentat lucrarea „Funeraliile Basileului în secolul al X-lea. Teologia puterii și cultura materială a regalității” ("The funeral of Basileus in the tenth century. The theology of power and material culture of royalty"), investigând, la nivel textual și vizual, rolul hainelor și al obiectelor decorative în spectacolul puterii oferit de Basileu pe ultimul drum.

 

Drd. Ionuț Badea (Universitatea din București), Mărturiile iconografiei monetare despre istoria Imperiului Bizantin (sec. V-XII) („Monetary Iconography Talks about the Byzantine Empire History (5th-12th centuries)”) (în limba engleză)

 

Dr. Andra Jugănaru (Universitatea Aristotel din Salonic), O analiză a colecțiilor de scrisori ale Părinților Cappadocieni folosind teoria rețelelor („A Network Analysis of the Cappadocian Fathers’ Letter Collections”) (în limba engleză)

 

Dr. Andrei Prohin (Institutul de Istorie, Chișinău, Republica Moldova), Semnele Sfârșitului Lumii prin istorie: O citire a Cronicii lui Simeon Logothet într-un manuscris slav din Moldova (1637) („Signs of the End of the World through History. A Reading of the Chronicle of Symeon the Logothete in a Slavic Manuscript from Moldavia (1637)”) (în limba engleză)

 

Antonio Pio Di Cosmo (Pontifical Oriental Institute, Rome), Funeraliile Basileului în secolul al X-lea. Teologia puterii și cultura materială a regalității ("The funeral of Basileus in the tenth century. The theology of power and material culture of royalty") (în limba engleză)

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu