Sâmbătă, 12 septembrie 2020

 

A treia zi a Școlii Anuale de Studii Bizantine și Postbizantine – ediția 2020 a continuat cu prelegerea domnului prof. univ. dr. Athanassios Semoglou (Universitatea Aristotel din Salonic), “The Iconographic Program of the Apse of Bălinești and the Impact of the Constantinopolitan Art in Moldavia”. Arhitectura bisericii Sfântul Nicolae din Bălinești (Jud. Suceava), construită în sec. XV-XVI, este singulară în această epocă, iar monumentul adăpostește unul dintre cele mai bogate și mai bine conservate ansambluri de fresce postbizantine din zonă. Analiza exhaustivă și bine documentată a programului iconografic al abisdei poligonale – cu cei 12 Apostoli în medalioane,  în partea estică, și cu cei 16 profeți și scene vetero-testamentare în partea vestică – a arătat asemănări uimitoare cu programele altor biserici din Constantinopol și din Grecia.

Din motive tehnice, prelegerea online a doamnei lect. univ. dr. Gina Scarlat (Universitatea Dunărea de Jos, Galați), Activitatea lui Sevastos Kiminitis în Țările Române („L’activité de Sevastos Kiminitis dans les Pays Roumains”), a fost reprogramată pentru luni, 14 septembrie, la ora 13.00.

 

Prof. univ. dr. Athanassios Semoglou (Universitatea Aristotel din Salonic), Programul iconografic al absidei din Bălinești și impactul artei constantinopolitane în Moldova („The Iconographic Program of the Apse of Bălinești and the Impact of the Constantinopolitan Art in Moldavia") (în limba engleză)

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu