ȘCOALA  ANUALĂ DE  STUDII BIZANTINE ȘI POSTBIZANTINE

Ediția a III- a

 

Cultură și spiritualitate bizantină și postbizantină în Moldova, Valahia și spațiul balcanic

10-17 septembrie 2020

ONLINE

Program

 

Ziua 1:

Joi, 10 septembrie 2020

 

18.30 Sesiunea inaugurală

Emil Constantinescu, președintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Președintele României (1996-2000)

Mesajul Î.P.S. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului

Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, prorector al Universității din București

Conf. dr. habil. Mădălina Vârtejanu-Joubert (INALCO, Paris), directorul științific al celei de-a treia ediții a Școlii Anuale de Studii Bizantine și Postbizantine

Prof. univ. dr. Claudia Rapp (Universitatea din Viena, Academia de Științe din Austria)

 

Ziua 2:

Vineri, 11 septembrie 2020

 

10.30-12.00 Conf. univ. dr. Ion Croitoru (Universitatea „Valahia” din Târgoviște), Activitatea tipografică din Târgoviște în limba greacă, la începutul secolului al XVIII-lea (în limba română)

12.00-12.30 Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.30-13.00 Pauză

13.00-14.00 Dr. Andreea Ștefan (Muzeul Național de Istorie a României), Scurtă incursiune în colecțiile Muzeului Național de Istorie de la perioada romană târzie până la cea fanariotă și ulterior („Brief Excursus into the Collections of the National History Museum of Romania from the Late Roman Empire to the Phanariotes and Beyond”) – tur virtual ghidat (în limba engleză)

 

Ziua 3:

Sâmbătă, 12 septembrie 2020

 

10.30-11.30 Prof. univ. dr. Athanassios Semoglou (Universitatea Aristotel din Salonic), Programul iconografic al absidei din Bălinești și impactul artei constantinopolitane în Moldova („The Iconographic Program of the Apse of Bălinești and the Impact of the Constantinopolitan Art in Moldavia") (în limba engleză)

11.30-12.00 Sesiune de întrebări și răspunsuri

 

Ziua 4:

Luni, 14 septembrie 2020

 

10.30-11.30 Dr. Grigori Simeonov (Universitatea din Viena), Porturile de pe coasta de vest a Mării Negre din secolul IV până în secolul XIII. Politică, economie și mediu în Europa de sud-est în Antichitatea târzie și Evul Mediu („Harbours on the Western Black Sea Coast from the 4th to the 13th century. Politics, Economy, and Environment in Southeastern Europe in Late Antiquity and Middle Ages”) (în limba engleză)

11.30-12.00 Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.00-13.00 Pauză

13.00-14.00 Lect. univ. dr. Gina Scarlat (Universitatea Dunărea de Jos, Galați), Activitatea lui Sevastos Kiminitis în Țările Române („L’activité de Sevastos Kiminitis dans les Pays Roumains”) (în limba franceză)

14.30-16.30 Prof. univ. dr. Stratis Papaioannou (Universitatea din Creta), Literatura, limba și cultura cărții bizantine („Byzantine Literature, Language and Book Culture”). Seminar structurat sub forma unei sesiuni de întrebări și răspunsuri (în limba engleză)

16.30-17.00 Dragoș Mîrșanu (Departamentul de valorizare a tezaurului patristic, Mitropolia Moldovei și Bucovinei), Publicarea de cărți despre creștinismul bizantin: perspectiva unui editor român („Publishing Books on Christianity in Byzantium: A Romanian Editor’s Perspective”) (în limba engleză)

 

Ziua 5:

Marți, 15 septembrie 2020

 

10.30-11.30 Dr. habil. Mihai-D. Grigore (Universitatea din Mainz), Doxologie și domnie. Neagoe Basarab în dialog cu Erasmus, Luther și Machiavelli (1513-1523) („Doxology and Rule. Neagoe Basarab in Dialogue with Erasmus, Luther and Machiavelli (1513-1523)”) (în limba engleză)

11.30-12.00 Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.00-12.30 Pauză

12.30-13.30 Drd. Ionuț Badea (Universitatea din București), Mărturiile iconografiei monetare despre istoria Imperiului Bizantin (sec. V-XII) („Monetary Iconography Talks about the Byzantine Empire History (5th-12th centuries)”) (în limba engleză)

13.30-14.00 Sesiune de întrebări și răspunsuri

14.00-15.00 Dr. Andra Jugănaru (Universitatea Aristotel din Salonic), O analiză a colecțiilor de scrisori ale Părinților Cappadocieni folosind teoria rețelelor („A Network Analysis of the Cappadocian Fathers’ Letter Collections”) (în limba engleză)

15.00-15.30 Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.30-16.00 Dr. Andrei Prohin (Institutul de Istorie, Chișinău, Republica Moldova), Semnele Sfârșitului Lumii prin istorie: O citire a Cronicii lui Simeon Logothet într-un manuscris slav din Moldova (1637) („Signs of the End of the World through History. A Reading of the Chronicle of Symeon the Logothete in a Slavic Manuscript from Moldavia (1637)”) (în limba engleză)

16.00-16.30 Sesiune de întrebări și răspunsuri

16.30 - 17.00 Pauză

17.00 - 17.30 Antonio Pio Di Cosmo (Pontifical Oriental Institute, Rome), Funeraliile Basileului în secolul al X-lea. Teologia puterii și cultura materială a regalității ("The funeral of Basileus in the tenth century. The theology of power and material culture of royalty") (în limba engleză)

 

Ziua 6:

Miercuri, 16 septembrie 2020

 

14.00-15.00 Dr. Adrian Dumitru (Universitatea din București), Minunile unei cărți peregrine: Cronica lui Eusebiu din Cezareea și importanța sa pentru studierea cronologiei Antichității („The Wonders of a Wandering Book: The Chronicle of Eusebius of Caesarea and its Importance for the Study of the Chronology of Antiquity”) (în limba engleză)

15.00-15.30 Sesiune de întrebări și răspunsuri

15.30-16.30 Lect. univ. dr. Manuela Dobre (Universitatea din București), Imaginea românilor în izvoare bizantine din secolul XV („The Image of Romanians in Byzantine Sources of the 15th century”) (în limba engleză)

16.30-17.00 Sesiune de întrebări și răspunsuri

17.00-17.30 Pauză

17.30-18.30 Drd. Octavian Negoiță (Universitatea din București), Articularea discursului anti-islamic în literatura polemică grecească premodernă (secolele XVI-XVIII) („The Articulation of Anti-Islamic Discourse as reflected in Early Modern Greek Polemical Literature (16th-18th centuries) (în limba engleză)

18.30-19.00 Sesiune de întrebări și răspunsuri

19.00-20.00 Prof. univ. dr. Claudia Rapp (Universitatea din Viena, Academia de Științe din Austria), Viața de zi cu zi, religia și studiile manuscriptice: Cercetarea cărților de rugăciune bizantine (euchologia) („Daily Life, Religion and Manuscript Studies: Researching Byzantine Prayer Books (Euchologia)”) (în limba engleză)

20.00-20.30 Sesiune de întrebări și răspunsuri

 

Ziua 7:

Joi, 17 septembrie 2020

 

10.30-11.30 Conf. dr. habil. Mădălina Vârtejanu-Joubert (INALCO, Paris), Talmudul în context bizantin („Le Talmud en contexte byzantin”) (în limba franceză)

11.30-12.00 Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.00-13.00 Pauză

13.00-14.00 Prof. univ. dr. Zachary Chitwood (Universitatea din Mainz), Ochiul Oikoumenei: Muntele Athos în centrul lumii bizantine („The Eye of the Oikoumene: Mount Athos as the Center of Byzantine World”) (în limba engleză)

14.00-14.30 Sesiune de întrebări și răspunsuri

14.30-15.30 Prof. univ. dr. Alexandros Alexakis (Universitatea din Ioanina), Hagiografia bizantină: o privire înspre nord („Byzantine Hagiography Looking North”) (în limba engleză)

15.30-16.00 Sesiune de întrebări și răspunsuri

16.00-16.30 Ceremonia de încheiere

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu