Regulament, acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, angajament

 

REGULAMENTUL
ȘCOLII ANUALE DE STUDII BIZANTINE
EDIȚIA 2019

click pentru descărcarea regulamentului de selecție a participanților »»»

I. ORGANIZATOR

Capitolul 1. Dispoziții generale

Art. 1. Școala Anuală de Studii Bizantine este organizată de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (în continuare ISACCL), în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în parteneriat cu Universitatea din București, Școala Națională de Studii Politice și Administrative și Universitatea Ovidius din Constanța, pentru organizarea și selecția participanților la programul mai sus menționat.

Art. 2.(1) Prezentul regulament se aplică participanților și organizatorilor Școlii Anuale de Studii Bizantine, ediția 2019, având drept scop organizarea programului, stabilirea criteriilor de eligibilitate, informarea cu privire la desfășurarea Școlii Anuale de Studii Bizantine, ediția 2019, selecția participanților, precum și obligațiile participanților și ale organizatorilor în cadrul programului.

(2) Prin înscrierea la curs, participanții declară că sunt de acord cu dispozițiile prezentului regulament și își asumă obligația de a respecta regulile de desfășurare a cursurilor cuprinse în prezentul regulament.

(3) Prezentul Regulament este disponibil pe toată perioada Școlii pe site-ul ISACCL, https://institutlevant.ro/.

(4) ISACCL își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice pe site-ul ISACCL.

(5) Concurenții au obligația să consulte permanent site-ul ISACCL, pentru a se informa despre eventuale modificări.

 

Capitolul 2. Obiectivele  Școlii Anuale de Studii Bizantine

Art. 3. Școala Anuală de Studii Bizantine, ediția 2019 este cea de a II-a ediție a Școlii Anuale de Studii Bizantine organizate de ISACCL.

 1. a) programul se adresează studenților masteranzi sau doctoranzi din unitățile de învățământ din România, publice sau private, acreditate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și studenților masteranzi sau doctoranzi din străinătate, vorbitori de limba engleză (nivel avansat), cu preocupări științifice în domeniul culturii și civilizației bizantine;
 2. b) programul vizează crearea unui cadru propice schimbului de idei în domeniul culturii și civilizației bizantine, pentru studenți din țară și străinătate;
 3. c) promovarea activității științifice a ISACCL;
 4. d) facilitarea interacțiunii participanților la Școala Anuală de Studii Bizantine cu profesori, și cercetători ISACCL, specialiști și personalități din mediul academic, pentru o mai bună cunoaștere a tematicii abordate;
 5. e) extinderea și consolidarea legăturilor dintre ISACCL și mediul academic.

 

Capitolul 3. Perioada de desfășurare

Art. 4.  Desfășurarea Școlii Anuale de Studii Bizantine 2019, ediția a II-a, cuprinde următoarele etape:

(1) Lansarea proiectului: 29 iulie

(2) Perioada de aplicare 29 iulie – 16 august

Data limită de depunere a candidaturii este 16 august 2019 ora 23.59 (ora României).

La nevoie, în cazul în care nu vor fi suficienți candidați înscriși, termenul se poate extinde.

(3) Evaluarea și selecția participanților: 19 august

(4) Anunțarea participanților câștigători: 20 august

(5) Desfășurarea programului Școlii Anuale de Studii Bizantine: 5-13 septembrie.

 

II. PARTICIPANȚI

Capitolul 4.  Condiții de eligibilitate

Art. 5. Pentru ca participanții la acest eveniment să fie eligibili este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

 • Să fie studenți înscriși la master, doctorat sau tineri cercetători postdoctoranzi;
 • Să trimită candidatura, care constă într-o scrisoare de motivație (maximum 500 cuvinte), un curriculum vitae în care să figureze studiile urmate, domeniul de activitate și lista de publicații, precum și un eseu (maximum 1000 cuvinte), în care participantul își poate expune propria temă de cercetare. În cazul prezentării unui dosar incomplet, acesta nu va fi acceptat.

Art. 6.  Procesul de selecție

Procesul de selecție cuprinde următoarele etape:

1. Înscrierea participanților

Înscrierea se va realiza prin trimiterea candidaturii la următoarele e-mailuri: office@institutlevant.ro și raducan_ana_maria@institutlevant.ro, până la data de 10 august 2019, ora 23.59 (ora României).

Documentele privind candidatura sunt condiție obligatorie pentru trecerea la următoarea etapă de evaluare și selecție. Candidații care nu au respectat condițiile de eligibilitate de la art. 5 sunt considerați respinși și nu vor intra în evaluarea științifică.

2. Selecția participanților

 • Motivația candidatului de a participa la Școala Anuală de Studii Bizantine – 20 puncte
 • CV și lista de publicații – 20 puncte
 • Eseul – 60 de puncte

Selecția participanților se va face pe criterii științifice.

3. Comisia de evaluare și selecție a participanților la Școala Anuală de Studii Bizantine are următoarea componență:

Președinte: Directorul Școlii Anuale de Studii Bizantine, Academician Răzvan Theodorescu, Vice-Președinte al Academiei Române, Secretar general al Asociației Internaționale de Studii Sud-Est Europene

Membri:

Dr. Cătălin Ștefan Popa, cercetător științific ISACCL, în calitate de coordonator al scolii;

Dr. Florica Mihuț, expert ISACCL, în calitate de istoric;

Dr. Ana-Maria Răducan, expert ISACCL, în calitate de specialist în studii bizantine.

4. Barem de corectare

A. Motivația candidatului de a participa la Școala Anuală de Studii Bizantine – 20 puncte, acordate astfel:

20 puncte – motivație foarte bine argumentată, raportată la studiile și la preocupările anterioare și la felul în care Școala Anuală de Studii Bizantine îi este de folos candidatului pentru cercetările sale ulterioare.

15 puncte – motivație bine argumentată, raportată la studiile și la preocupările anterioare, dar în care nu se arată și felul în care Școala Anuală de Studii Bizantine îi este de folos candidatului pentru cercetările sale ulterioare.

10 puncte – motivație slab argumentată, din care lipsește fie afinitatea candidatului cu domeniul studiilor bizantine, fie felul în care Școala Anuală de Studii Bizantine îi este de folos candidatului pentru cercetările sale ulterioare.

5 puncte – motivație slab argumentată, în care nu se arată nici afinitatea candidatului cu domeniul studiilor bizantine, nici felul în care Școala Anuală de Studii Bizantine îi este de folos candidatului pentru cercetările sale ulterioare.

 B. CV-ul și lista de publicații – 20 puncte, repartizate astfel:

10 de puncte pentru studii de specialitate în domeniul bizantinologiei (istorie, literatură, teologie, istoria artei).

5 puncte pentru publicații relevante în domeniul bizantinologiei (pentru minimum 4 publicații – 5 puncte, 3 publicații – 4 puncte, 2 publicații – 3 puncte, 1 publicație – 2 puncte, 0 publicații – 0 puncte).

5 puncte pentru participări la diverse conferințe / școli de vară / manifestări în domeniul bizantinologiei (pentru maximum 4 participări – 5 puncte, 3 participări – 4 puncte, 2 participări – 3 puncte, 1 participare – 2 puncte, 0 participări – 0 puncte).

C. Eseul – 60 de puncte, repartizate astfel:

20 de puncte – argumentarea și fundamentarea științifică a temei de cercetare;

20 de puncte – relevanța științifică a temei pentru programul Școlii Anuale de Studii Bizantine;

20 de puncte – claritatea și concizia ideilor exprimate.

Analiza dosarelor de candidatură va avea loc pe data de 19 august 2019.

Lista finală a participanților selectați va fi publicată pe site-ul ISACCL (https://institutlevant.ro/) la data de 20 august 2019.

Participanții selectați vor avea la dispoziție 6 zile pentru a confirma participarea la program, până la data de 26 august 2019. În cazul neconfirmării participării în termenul alocat, participantul va fi exclus din lista de persoane selectate, locul său fiind ocupat de persoana clasată pe locul următor. De asemenea, în eventualitatea în care participantul nu mai poate ajunge la eveniment, acesta va notifica în cel mai scurt timp organizatorii.

 

III. OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR       

Participanților le revin următoarele obligații:

 • Asigurarea transportului din țara / localitatea de reședință la București;
 • Recunoașterea și respectarea autorității, a dispozițiilor și a îndrumărilor Directorului Școlii, coordonatorului de grup și ale organizatorului;
 • Respectarea orarului de activități și a condițiilor stabilite de către ISACCL în ceea ce privește programul prelegerilor, excursiilor și programul de masă;
 • Informarea organizatorului în privința unor eventuale probleme medicale, alergii sau regimuri alimentare, precum și interdicții în practicarea activităților ce implică efort fizic;
 • Manifestarea unui comportament decent, cooperant, echilibrat și colegial pe toată perioada de desfășurare a Școlii;
 • Obligația de a nu aduce prejudicii de imagine sau contrare intereselor ISACCL prin orice acte sau fapte;
 • Acordul cu privire la înțelegerea și respectarea prevederilor prezentului regulament, prin completarea angajamentului de participare asociat selectării în scopul participării în cadrul programului Școlii Anuale de Studii Bizantine;
 • În cazul abaterilor grave de la regulamentul și programul de desfășurare a Școlii Anuale de Studii Bizantine, se impune adoptarea unor măsuri adecvate asigurării bunei desfășurări a lucrărilor, existând posibilitatea excluderii participanților din program.

 

IV. OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR

Organizatorilor le revin următoarele obligații:

 • Să asigure participanților cazarea în locațiile stabilite pentru desfășurarea Școlii Anuale de Studii Bizantine: București și Constanța;
 • Să asigure participanților transportul între cele două orașe de desfășurare a Școlii Anuale de Studii Bizantine, precum și în cadrul vizitelor de lucru prevăzute în program;
 • Să asigure participanților, pe perioada desfășurării Școlii Anuale de Studii Bizantine, masa în regim catering, cu posibilitatea asigurării unui meniu individualizat care să țină cont de problemele medicale sau de aspecte religioase;
 • Să asigure spațiul de desfășurare al cursurilor;
 • Să ofere asistență, în limita posibilităților și pregătirii profesionale, în diverse situații ce pot apărea pe parcursul desfășurării evenimentului.

 

V. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

ISACCL se obligă să respecte prevederile legale privind protecția datelor personale obținute atât ca urmare a procesului de înscriere al participanților, cât și pe durata evenimentului. Ca atare, ISACCL se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezentul eveniment și să le utilizeze conform legislației naționale și europene în vigoare. Datele cu caracter personal astfel obținute nu vor fi folosite în scopuri comerciale și nici divulgate unor terțe părți.

Odată cu transmiterea aplicației, fiecare participant își va da acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin intermediul formularului specific, disponibil pe site-ul ISACCL.

 

 

ACORD PRIVIND
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

click aici pentru descărcarea documentului »»»

 

ANGAJAMENT

click aici pentru descărcarea documentului »»»

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu